Els Drets d’autor i la Directiva (UE) 2019/790

Amb l’aprovació, fa quasi un any, de la Directiva (UE) 2019/790 del Parlament Europeu i del Consell de 17 d’abril de 2019 sobre els drets d’autor i drets afins al mercat únic digital, aquesta setmana volem parlar sobre els drets de propietat intel·lectual a nivell europeu i els canvis introduïts a través de la Directiva … Read more

Prohibicions relatives al registrar una marca

Com anunciàvem la setmana passada, aquesta setmana tractarem les prohibicions relatives que podem trobar-nos a l’hora de registrar una marca, segons l’art. 6 LM (Llei 17/2001, de 7 de desembre, de Marques) (LM). El primer filtre que passarem quan realitzem la sol·licitud de la marca són les prohibicions absolutes; superat aquest examen, l’OEPM realitza un … Read more

Prohibicions absolutes al registrar una marca

T’has preguntat alguna vegada, quan vols registrar una marca, si es pot inscriure tot el que vulguis? Sovint es pot veure com s’intenten registrar sol·licituds de marques que poden rebre oposicions al seu registre. Els motius que duen al seu “titular” a córrer aquest risc deriven clarament o bé d’un mal assessorament legal quant als … Read more

Frau pagament quota OEPM

Ha rebut una carta, suposadament de l’OEPM, demanant el pagament d’una quota un cop ja realitzada la sol·licitud de la seva marca i pagada la taxa oficial? No la pagui. És una notificació, aparentment oficial, exigint l’abonament d’una quota, però no és remesa per l’OEPM. És un frau. La carta pot contenir el segell, signatures … Read more

Protecció de dades pels gestors del COGAC

Us informem que la Junta de Govern de Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya ens ha adjudicat el contracte de col·laboració i promoció entre els col·legiats, de servei professional d’assessorament, consultoria i defensa jurídica en matèria de protecció de dades, dret de noves tecnologies i propietat intel·lectual i industrial. Gràcies a aquesta adjudicació, PymeLegal, … Read more

Representació de la marca

Per aquells que encara esteu pensant en registrar la vostra marca, aquesta setmana intentarem ajudar-vos en alguns aspectes clau d’aquest procés per a què la decisió sigui la correcta. En altres posts us vam parlar tant del procés de registre d’una marca com de les diferents tipologies de marques. En el post d’aquesta setmana volem … Read more

Tipologia de marques

Aquesta setmana us parlarem dels tipus de marques que es poden registrar davant els Organismes Oficials de registre de marques, ja que és fonamental distingir tant els tipus que hi ha com la classificació de la qual són objecte, en nom a ajudar a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) a entendre què es vol registrar i facilitar les recerques a l’OEPM i usuaris.

Read more

Marques: conceptes bàsics

Aquesta setmana i les pròximes volem parlar-vos sobre les Marques i de com ens permeten distingir els productes i / o serveis donant un dret d’ús exclusiu als seus titulars. 

Fa uns dies vam comentar els canvis normatius de la llei espanyola per a l’adaptació a la Directiva Europea UE 2015/2436 d’aproximació de les legislacions dels estats membres en matèria de marques. 

Ara volem posar èmfasi en els termes bàsics sobre propietat industrial, especialment sobre les marques i noms comercials, per dissipar qualsevol tipus de dubte sobre això. 

Read more