Memòria Anual AEPD 2020

L’any de la pandèmia ho ha marcat tot, i la protecció de dades tampoc s’ha escapat del virus. A la seva memòria anual, la Agencia Espanyola de Protecció de Dades, posa de relleu la importancia de la privacitat durant aquest any atípic. Quines implicacions ha tingut el Coronavirus en la protecció de dades durant el … Read more

Sancions i protecció de dades

De la mateixa manera que les empreses i autònoms compleixen la Llei Tributària o la Legislació Laboral, és imprescindible que tots aquells que tractin dades personals compleixin amb el Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD) i normativa que el desenvolupi en cada estat membre de la UE (a Espanya, la Llei Orgànica de Protecció … Read more