Protecció de Dades i Registre de Marques online

Sigui el nostre partner, integri la plataforma a la seva cartera de serveis i augmenti els seus ingressos.

Fes-te Partner
Dossier partner

Descarregui aquest PDF explicatiu amb els detalls de la nostra solució partner marca blanca.

Descarregar

Serveis a la carta. Vostè escull els serveis que vol incorporar.

100% personalitzable

Personalitzem la plataforma amb la seva imatge corporativa (documentació i web). Desapareix tota referència a PymeLegal. Integrable a la seva pàgina web.

Àrea de gestió privada

Des del seu panell de gestió podrà fer un seguiment de clients, consultar l’estat dels processos i realitzar tràmits.

Costos

Sense costos de manteniment ni quotes. Només li facturarem a final de mes les altes que hagi realitzat. Vostè estableix les tarifes finals als seus clients.

Suport

Nosaltres li donarem suport legal i tècnic davant els dubtes que li puguin traslladar els seus clients.

RGPD
Mòdul d’adaptació a la Protecció de Dades-RGPD i LSSICE per a assessories, gremis i associacions, empreses de serveis i administradors de finques.
Formació Protecció de Dades-RGPD

Formarem al personal encarregat de la gestió d’aquest servei i tindrà el nostre suport en tot moment davant dubtes o consultes dels seus clients.

Assessorament

Contacti amb nosaltres i atendrem personalment els seus dubtes i consultes sobre casos particulars dels seus clients.

LSSICE

Servei integrat LSSICE perquè pugui generar als seus clients els avisos legals corresponents a les seves pàgines web.

Registre de marques
Obtingui de forma ràpida, automàtica i sense compromís, un pressupost detallat sobre la sol·licitud de registre de marca per al seu client. Podrà tramitar el servei sempre sota l’assessorament d’un advocat especialitzat durant tot el procés.
pressupost directe

La plataforma ofereix de forma automàtica un càlcul de costos i taxes del procés de registre de la marca introduïda.

Serveis de valor afegit

Des de l’avaluació prèvia gratuïta al servei de vigilància, la nostra plataforma posa a la seva disposició serveis que asseguraran una major protecció de la marca del seu client.

Costos

Sense costos de manteniment ni quotes. Només li facturarem els registres realitzats. Vostè estableix les seves tarifes a través del panell de gestió.

Faci's Partner

Ofereixi el servei de protecció de dades i realitzi el registre de les marques dels seus clients d’una forma fàcil, fiable, ràpida i econòmica a través del nostre software online.

Creï el seu compte gratuït