Política de privacitat

INTRODUCCIÓ

La seva privacitat és important per a nosaltres, així que mitjançant aquest document us expliquem quines dades recollim dels usuaris, com els utilitzem i per a què, entre d’altres indicacions.

Per a la seva informació, mai demanarem més informació de la que realment necessitarem per als serveis requerits; mai la compartirem amb tercers, excepte per obligació legal o amb la seva autorització prèvia; i mai utilitzarem les seves dades per a una altra finalitat no indicada prèviament.

Com a usuaris, haurà de llegir atentament aquesta Política de privacitat de manera regular, i sempre que introdueixi les seves dades personals, ja que aquest document pot patir modificacions ja que el prestador pot modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al web per complir amb la normativa o actualitzar la política, i sense que hi hagi l’obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, sent suficients la publicació al lloc web del prestador.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:

Identitat: PYMELEGAL, S.L. (també el prestador)
NIF: B66021288
Adreça postal: C/Pau Claris, 156 3º 1ª, 08009, Barcelona
Correu electrònic: info@pymelegal.es

PYMELEGAL, S.L., com a responsable del lloc web www.pymelegal.es i els seus subdominis, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), li informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índol tècnica i organitzatives, per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

MÈTODE D’OBTENCIÓ DE LES DADES, DADES QUE RECAPTEM I LA SEVA FINALITAT:

Les dades que recollim i la manera com les obtenim és la següent:

 • Formularis de contacto i/o requeriment d’informació:
  • Dades requerides: nom, email, telèfon, empresa.
  • Finalitat: per respondre a les consultes i/o proporcionar la informació requerida per l’Usuari.
  • Legitimació: consentiment de l’usuari.
 • Formularis de sol·licitud de pressupost:
  • Dades requerides: nom, email, telèfon, empresa.
  • Finalitat: per respondre a les consultes i/o proporcionar la informació requerida per l’Usuari.
  • Legitimació: consentiment de l’usuari.
 • Formularis de subscripció a la newsletter:
  • Dades requerides: email.
  • Finalitat: Enviar-te noticies relacionades amb la privacitat, el dret digital i la propietat intel·lectual i industrial a través de l’email.
  • Legitimació: consentiment de l’usuari.
 • Formularis d’alta del servei plataforma online i/o compra formació:
  • Dades requerides: nombre, raó social, CIF, email, telèfon, direcció, dades bancàries (per realitzar el pagament).
  • Finalitat: Gestionar la compra del curs o alta a la plataforma.
  • Legitimació: consentiment de l’usuari.
 • Formulari de sol·licitud de demo:
  • Dades requerides: nom, email, telèfon, empresa.
  • Finalitat: per respondre a les consultes i/o proporcionar la informació requerida per l’Usuari.
  • Legitimació: consentiment de l’usuari.
 • Formularis de sol·licitud d’avaluació prèvia pel registre de marca:
  • Dades requerides: nom, email, telèfon, marca.
  • Finalitat: per respondre a les consultes i/o proporcionar la informació requerida per l’Usuari Legitimació: consentiment de l’usuari.
 • Xat:
  • Dades requerides: la informació que voluntària i lliurement, ens proporcionis.
  • Finalitat: Respondre de forma àgil i immediata la seva sol·licitud d’informació.
  • Legitimació: consentiment de l’usuari.
 • Whatsapp: a l’apartat whatsapp de la present política s’especifica el seu ús.

No es tracten categories de dades especialment protegides.

Pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit amb l’assumpte “Baixa” a info@pymelegal.es.

D’acord amb la LSSICE, PYMELEGAL, S.L. no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà del prestador, l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES:

Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerceix el seu dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. Tanmateix, conservarem les vostres dades en els terminis legalment previstos en les disposicions aplicables.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES:

PYMELEGAL, S.L. únicament facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d’una norma legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el seu compte si pot haver-hi indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquest moment el prestador.

La informació que vostè ens proporcioni a través d’aquest lloc web serà allotjada als servidors de PYMELEGAL, S.L., contractats a l’empresa que presta el servei d’allotjament de la web.  El tractament de les dades de l’entitat es troba regulat mitjançant un contracte d’encarregat del tractament entre el prestador i aquesta empresa.

Per la gestió del servei de mailing i el xat, s’utilitza Mailchimp per l’enviament de mailing i Hubspot pel servei de xat, ubicades ambdues empreses fora de l’Espai Econòmic Europeu i per tant realitzant transferència internacional de dades. Aquesta queda regulada mitjançant la signatura entre les parts del contracte de clàusules contractuals tipo aprovades per la Comissió Europea.

Així mateix, el prestador utilitza determinades eines per prestar serveis necessaris per al desenvolupament de l’activitat, podent emmagatzemar les seves dades. Aquestes eines són les següents:

Google Analytics: per realitzar un anàlisi i mètrica de l’ús que els usuaris fan del web a través de les cookies. La informació que generen i recopilen aquestes cookies sobre l’ús (incloent l’adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google Inc, situada a Delaware, 1600 Amphitheatre Parkway, Muntain View (Califòrnia), CA 94043 d’Estats Units (“Google”) , en els seus servidors d’Estats Units. Per a més informació sobre l’ús de dades per part de Google, recomanem clicar al següent enllaç de privacitat i condicions de Google.

Email Màrqueting: s’utilitza per al servei de mail màrqueting: Mailchimp, The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE Ste 5000 Atlanta, GA, 30308-2172 United States

Xat: s’utilitza per al servei de comunicació de xat HubSpot, Inc., 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, Massachusetts, 02141 EE. UU

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Com a usuari-interessat, pot sol·licitar l’exercici dels següents drets davant PYMELEGAL, S.L. presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a info@pymelegal.es, indicant com Assumpte: “PROTECCIÓ DE DADES: DRETS DELS AFECTATS”.

Drets:

 • Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
 • Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
 • Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives.
 • Dret d’oposició: dret de l’interessat a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi en el mateix.
 • Limitació del tractament: comporta el marcat de les dades personals conservats, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament, per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, per tal que aquest pugui transmetre a un altre responsable, sense impediments.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Com a usuari, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (aepd.es).

INFORMACIÓ ADDICIONAL

MESURES DE SEGURETAT:

Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

IDIOMA

L’idioma aplicable a aquesta política de privacitat és el castellà. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en castellà.

XARXES SOCIALS

L’informem que PYMELEGAL, S.L. pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i / o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de PYMELEGAL, S.L. es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.

PYMELEGAL, S.L. tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

 • Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.
 • Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualssevol siguin els continguts que PYMELEGAL, S.L. consideri inapropiats.
 • I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, PYMELEGAL, S.L. es reserva la potestat de retirar, sense previ avís del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es consideren inadequats.

En tot cas, si Vè. remet informació personal a través de la xarxa social, PYMELEGAL, S.L. quedarà exempt de responsabilitat en relació a les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma i l’usuari, en cas de voler conèixer-les, ha de consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

WHATSAPP

El tractament de les dades que es diguin a terme de les persones que realitzin una consulta a través de whatsapp de PYMELEGAL, S.L.  es regirà per aquest apartat, així com aquelles condiciones d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a l’aplicació que procedeixi a cada cas i acceptades prèviament per l’usuari. PYMELEGAL, S.L., tractarà les seves dades amb la finalitat d’administrat correctament la seva consulta així com qualsevol altra finalitat de la gestió administrativa del servei. Queda prohibit l’ús del WhatsApp de PYMELEGAL, S.L., per l’enviament de continguts que no siguin els necessaris per la resposta a la consulta i que siguin il·lícits per la normativa nacional o internacional que atempti contra els drets fonamentals de les persones i en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

PYMELEGAL, S.L. es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

REVOCABILITAT

El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a PYMELEGAL, S.L. en els termes que estableix aquesta Política per a l’exercici dels drets. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre PYMELEGAL, S.L. amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.