El repte de la Intel·ligència Artificial i la Propietat Intel·lectual

Amb l’avenç constant de la tecnologia, i en concret amb el creixement de la intel·ligència artificial, cada vegada queda més clar que falten lleis per regular i que aquestes no li segueixen el ritme a la tecnologia. Són moltes les persones especialistes que s’han alarmat per la vulneració de la protecció de dades i la … Read more

Ajudes per al registre de marques

Ajudes pel registre de marques

El Fons per a Pimes «Idees Powered for Business» és un programa de subvencions i ajudes per al registre de marques dissenyat per a ajudar a PIMES de la UE en l’àmbit dels drets de propietat intel·lectual (PI). Índex En què consisteix l’ajuda? Quins són els beneficis que s’esperen obtenir? Qui pot sol·licitar aquesta ajuda? … Read more

Protecció Internacional de marques

Protecció internacional de marques

Les marques són un valuós actiu per a les empreses. Entre les seves principals funcions destaca la de permetre a l’usuari relacionar un producte o servei amb una empresa, diferenciant-la així de la competència. Des de PymeLegal hem fet varis posts parlant sobre elles, referint-nos a conceptes bàsics, a les prohibicions relatives i absolutes que … Read more

Ajudes a pymes per a propietat industrial (marques i dissenys)

Les marques són de gran importància per a les empreses, i en particular per a les pymes, ja que són un dels actius intangibles més importants i constitueixen un dels mitjans més eficaços de canalització i fidelització dels clients. Els consumidors valoren les marques, la seva reputació, la seva imatge… i estan disposats a pagar … Read more

La marca: un valuós actiu per a les empreses

En un mercat globalitzat i tan extens, per a tenir èxit és necessari que un consumidor identifiqui a l’empresa de manera instantània. Com? Mitjançant quelcom que la representi: les marques. Aquestes són un valuós actiu per a les empreses i anem a descobrir per què. Al ser un tema important, des de Pymelegal ja us … Read more

Els Drets d’autor i la Directiva (UE) 2019/790

Amb l’aprovació, fa quasi un any, de la Directiva (UE) 2019/790 del Parlament Europeu i del Consell de 17 d’abril de 2019 sobre els drets d’autor i drets afins al mercat únic digital, aquesta setmana volem parlar sobre els drets de propietat intel·lectual a nivell europeu i els canvis introduïts a través de la Directiva … Read more

Prohibicions relatives al registrar una marca

Com anunciàvem la setmana passada, aquesta setmana tractarem les prohibicions relatives que podem trobar-nos a l’hora de registrar una marca, segons l’art. 6 LM (Llei 17/2001, de 7 de desembre, de Marques) (LM). El primer filtre que passarem quan realitzem la sol·licitud de la marca són les prohibicions absolutes; superat aquest examen, l’OEPM realitza un … Read more

Prohibicions absolutes al registrar una marca

T’has preguntat alguna vegada, quan vols registrar una marca, si es pot inscriure tot el que vulguis? Sovint es pot veure com s’intenten registrar sol·licituds de marques que poden rebre oposicions al seu registre. Els motius que duen al seu “titular” a córrer aquest risc deriven clarament o bé d’un mal assessorament legal quant als … Read more

Frau pagament quota OEPM

Ha rebut una carta, suposadament de l’OEPM, demanant el pagament d’una quota un cop ja realitzada la sol·licitud de la seva marca i pagada la taxa oficial? No la pagui. És una notificació, aparentment oficial, exigint l’abonament d’una quota, però no és remesa per l’OEPM. És un frau. La carta pot contenir el segell, signatures … Read more