Ajudes per al registre de marques


El Fons per a Pimes «Idees Powered for Business» és un programa de subvencions i ajudes per al registre de marques dissenyat per a ajudar a PIMES de la UE en l’àmbit dels drets de propietat intel·lectual (PI).

Índex
En què consisteix l’ajuda?
Quins són els beneficis que s’esperen obtenir?
Qui pot sol·licitar aquesta ajuda?
Quan es pot sol·licitar l’ajuda?
Quin és l’import del fons limitat de les ajudes?
La subvenció ha de sol·licitar-se alhora que la marca?
Quin tipus de drets cobreix aquesta subvenció?
Quina és la validesa del bo?
Té algun cost sol·licitar aquesta ajuda?
Coneixes quin tipus de drets cobreix aquesta subvenció?

Com sabeu, protegir la Propietat Intel·lectual és una necessitat a l’era digital ja que és l’única manera legal d’evitar que les teves idees, productes o serveis siguin copiats per tercers o inclús s’utilitzin sense autorització.

Són crucials per a ajudar les pimes europees a protegir i comercialitzar els actius intangibles procedents dels seus esforços d’innovació.

Alguns exemples de propietat intel·lectual serien les obres originals de tipus científic, literari i artístic, llibres, composicions musicals, fotografies, obres audiovisuals, programes d’ordinador, o obres derivades d’aquestes, com poden ser les traduccions, les adaptacions, entre altres.

Propiedad intelectual original

En què consisteix l’ajuda?

El fons és un programa de reemborsament que emet bons que poden utilitzar-se per a cobrir parcialment les taxes pagades.

Els bons disponibles són:

  • Bo 1: 1.500€

a) IP Scan. El seu objectiu és el de proporcionar assessorament a les pimes sobre el potencial de la propietat intel·lectual per a desenvolupar el seu negoci.
Es pot sol·licitar un reemborsament del 90% de l’import abonat pel servei de diagnòstic previ de la Propietat Intel·lectual i fins al 90% de l’import màxim per estat membre de la Unió Europa.
b) Taxes de marques, dissenys i models a escala nacional i europeu.
c) Taxes de marques, dissenys i models a escala fora de la Unió Europea.

Es pot sol·licitar un reemborsament del 75% de les taxes de sol·licituds a la UE i en les oficines nacionals dels països de la UE i un reemborsament del 50% per a marques, dissenys i models fora de la Unió Europea.

  • Bo 2: 750€

Per a taxes de patents a escala nacional.
Es pot sol·licitar un reemborsament del 50% de taxes de sol·licitud, cerca, examen i concessió.

Quins són els beneficis que s’esperen obtenir?

  •  Major suport econòmic per a les pimes durant la recuperació de la crisi del Covid19.
  • Augment de la inversió en activitats relacionades amb la Propietat Intel·lectual com el seu assessorament i la seva deguda protecció. (link PI Pymelegal)
  • Adquirir avantatge competitiu a través de la millora de gestió de la Propietat Intel·lectual, així com l’augment de la seva protecció.
  • Reforçar la seguretat jurídica i evitar falsejaments de la competència.
  • Davant una vulneració dels drets, el certificat acredita que ets el titular davant el tercer que el discuteixi.
  • És la millor prova que un autor té, abans de posar la seva obra a la disposició del públic, publicar-la o enviar versions prèvies d’aquesta, enfront de qui volgués atribuir-se i beneficiar-se il·lícitament del seu esforç.

Qui pot sol·licitar aquesta ajuda?

Aquesta subvenció la poden sol·licitar totes les petites i mitjanes empreses que formen part de la Unió Europea, excepte aquelles que es trobin en un procediment d’insolvència o liquidació, que hagin comès faltes ètiques professionals greus, etc.
També poden sol·licitar l’ajuda els empleats autoritzats o representants.
Pymelegal, com a professional en matèria de protecció de dades, compta amb un equip d’advocats que et pot ajudar i assessorar per a protegir la teva Propietat Intel·lectual.
Únicament la pime es beneficia de l’ajuda i d’aquesta quantia s’ingressa de manera directa al compte bancari d’aquesta.

Quan es pot sol·licitar l’ajuda?

La subvenció pot sol·licitar-se fins al 16 de desembre de 2022, però recomanem fer-ho el més aviat possible ja que són fons limitats que s’atorguen per ordre preferent de sol·licitud.

Quin és l’import del fons limitat de les ajudes?

El pressupost total disponible de les ajudes europees és de 16 milions d’euros.
15 milions són destinats per al Bo 1 (Propietat Intel·lectual) i 1 milió per al Bo 2 (Palesos).
Cada pime pot sol·licitar com a màxim un bo 1 i un bo 2.

La subvenció ha de sol·licitar-se a la vegada que la marca?

No, primer hem de sol·licitar la subvenció, i una vegada rebem resolució favorable, disposarem d’un termini de 30 dies per a procedir amb la sol·licitud de marca.

Quin tipus de drets cobreix aquesta subvenció?

A més de les marques, també inclou dissenys i models. Per a poder ajudar-vos i beneficiar-vos d’aquesta subvenció, per part nostra, podem realitzar un diagnòstic gratuït que ajudi a decidir quins drets de Propietat Industrial convé sol·licitar. Si ja disposeu de drets registrats podem contribuir a formular una futura estratègia en matèria de Propietat Industrial.

bombilla propiedad intelectual

Quina és la validesa del bo?

Els bons tenen una validesa de quatre mesos a partir del moment en què es rep la subvenció.

Té algun cost sol·licitar aquesta ajuda?

No existeix cap càrrec per a demanar l’ajuda, i en el cas de necessitar assessorament per a realitzar la sol·licitud Pymelegal està a la seva total disposició per a atendre-li personalment i facilitar-li el tràmit perquè pugui beneficiar-se de l’ajuda.
Informi’s sobre com sol·licitar l’ajuda i poder protegir la seva obra.

Coneixes quin tipus de drets cobreix aquesta subvenció?

A més de las marques, també inclou dissenys i models.

Per a poder ajudar-vos a beneficiar-vos d’aquesta subvenció, per la nostra part, podem realitzar un diagnòstic gratuït que ajudi a decidir quins drets de Propietat Industrial convé sol·licitar. Si ja disposeu de drets registrats podem contribuir a formular una futura estratègia en matèria de Propietat Industrial.

Informi’s sobre com sol·licitar l’ajuda i poder protegir la seva obra.
No dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres, un advocat especialitzat del nostre equip es posarà en contacte amb vostè i l’informarà de manera ràpida i sense compromís.

L’Equip de Pymelegal