Safe Creative “La manera més segura de ser original”


Coneixes la importància de protegir la base de dades i els programes informàtics del teu e-commerce? T’has preguntat si pots registrar el codi font de la teva aplicació o els articles que publiques al teu blog?

Si estàs interessat en registrar qualsevol tipus d’obra, projecte, document o arxiu de manera fàcil, ràpida i intuïtiva Safe Creative és la teva millor opció. A les següents línies explicarem la funció d’aquest registre electrònic, les seves principals diferències amb els registres tradicionals, quines obres es poden registrar usant-lo i com, des de PymeLegal, et podem ajudar a realitzar aquest registre.

Què és Safe Creative?

Safe Creative és un registre electrònic de propietat intel·lectual. La seva funció és la de proporcionar una prova tecnològica d’autoria, d’aquesta manera, en cas de què l’autor decideixi publicar la seva obra, enviar versions prèvies o es trobi amb que algú està fent un ús fraudulent, disposa d’aquesta prova.

Quines diferències existeixen entre Safe Creative i el registre tradicional?

1. Prova de drets:

  • Registre tradicional: és la presumpció administrativa que la legislació del país doni al funcionari que realitza el registre.
  • SAFE CREATIVE: es realitza amb 3 empremtes criptogràfiques i la data mitjançant un segellat.

2. Validesa:

  • Registre tradicional: és vàlid en el país on es realitza.
  • SAFE CREATIVE: serveix per a totes les jurisdiccions.

3. Operativitat:

  • Registre tradicional: acostuma a ser presencial i pot tenir certs formats restringits.
  • SAFE CREATIVE: es permet el registre online de qualsevol format que possibiliti la seva identificació.

Quines obres es poden registrar?

Del punt anterior es desprèn que Safe Creative permet el registre de qualsevol tipus d’obra, tanmateix, no totes estan protegides per les lleis de propietat intel·lectual. Seguint amb l’establert a l’article 2 de la Convenció de Berna per a la Protecció de les Obres Literàries i Artístiques de l’Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual, el dret d’autor comprèn, qualsevol mode d’expressió de produccions literàries, científiques i artístiques. Alguns exemples poden ser: llibres, conferències, composicions musicals amb o sense lletra, obres de dibuix, etc.

El mateix article indica les reserves que tindran els diferents països de la Unió.

Convé destacar que les marques no es poden registrar a Safe Creative, ja que tant les marques com els invents són obres de Propietat Industrial i han de registrar-se a l’Oficina de Patents i Marques. Amb tot, si el que vols és registrar una marca, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres i un advocat especialitzat t’assessorarà sobre el procediment i les opcions de què disposes.

Tens una creació literària, obra o software i vols protegir-ho?

Des de Pymelegal treballem per a protegir i prevenir als nostres clients davant possibles plagis, evitar qualsevol tipus de vulneració de drets, així com de reclamar la seva autoria i autoritzar o prohibir qualsevol ús d’aquesta per part de tercers.

Informa’t del nostre servei de Propietat Intel·lectual i protegeix la teva obra.

En conclusió,

Treballem de manera conjunta amb Safe Creative per a poder, per un costat, oferir un servei d’assessorament i protecció dels drets d’autor o drets de propietat intel·lectual amb el suport i ajuda personalitzada del nostre equip d’advocats i per altre, oferir sistemes tecnològics per a la generació i gestió d’evidències d’autoria i drets relacionats més innovadors, eficients i avançats, per així garantir el millor servei, preu y assessorament possible als nostres clients.

L’Equip de PymeLegal