La marca: un valuós actiu per a les empreses


En un mercat globalitzat i tan extens, per a tenir èxit és necessari que un consumidor identifiqui a l’empresa de manera instantània. Com? Mitjançant quelcom que la representi: les marques. Aquestes són un valuós actiu per a les empreses i anem a descobrir per què.

Al ser un tema important, des de Pymelegal ja us havíem avançat a posts anteriors aspectes relatius al concepte de marca, el procés de registre i els aspectes a tenir en compte durant aquest procés. Saber quines són les prohibicions que poden denegar-nos el registre (prohibicions absolutes) i quines són les prohibicions relatives, identificar el tipus de marca i la necessitat d’avaluar amb quin mitjà aquesta es representa a la sol·licitud. A més d’aquests aspectes relatius al procés d’identificació i registre de marca, avui volem recordar-vos per què la marca és un valuós actiu:

Què és una marca?

Una marca és un signe que permet diferenciar els productes o serveis d’una empresa dels de les altres.

Llavors, si he registrat la denominació social al Registre Mercantil, el nom queda protegit com a marca?

Dins de la tipologia de marques no es troba la denominació social. És a dir, registrar la denominació social no significa que s’estigui protegint el nom com si fos una marca. La denominació social és el nom que identifica a una persona jurídica com a subjecte de relacions jurídiques i, per tant, susceptible de drets i obligacions.

A més, s’haurà de diferenciar la marca del nom comercial, que és el signe o denominació que identifica a una empresa en el tràfic mercantil i que serveix per a distingir-la de les altres empreses que desenvolupen activitats idèntiques o similars.

El nom comercial, la marca i de la denominació social poden no coincidir.

Per a què serveixen les marques?

La principal funció de la marca és permetre als consumidors que identifiquin el producte d’una empresa. Això permet distingir-lo dels productes idèntics o similars de la competència. Per a què els consumidors satisfets amb un producte tornin a comprar-lo, és necessari que puguin diferenciar-lo d’altres productes idèntics o similars mitjançant la identificació de la marca.

Per tant, si estàs dubtant en registrar la marca, has de tenir en compte el valor i els avantatges que aporta davant la competència:

Quin valor aporta tenir una marca?

Les empreses necessiten diferenciar-se de la resta i el valor que aporta la marca per a una empresa és reputació i imatge. Aconseguir aquests objectius fa que els consumidors valorin el conjunt de qualitats que s’associen a la marca, i estan disposats a pagar més per un producte de marca que reconeixen i que respon a les seves expectatives. Així, el mer fet de ser titular d’una marca la imatge de la qual i reputació siguin bones concedeix a l’empresa un clar avantatge sobre els seus competidors.

Quins avantatges suposa tenir una marca davant un competidor que no la té?

  • Inversió en qualitat. Per a mantenir el producte associat a la marca amb bona reputació, l’empresa invertirà en el manteniment o la millora de la qualitat dels seus productes.
  • Són un actiu comercial.
  • La imatge i la reputació d’una empresa inspiren confiança. Les marques exerceixen un paper primordial en les estratègies de desenvolupament i comercialització. Els consumidors s’apeguen a certes marques, sobre la base de la predilecció per una sèrie de qualitats o característiques del producte que ven la marca.

Les pàgines web actualment també són la imatge a les empreses. Així que, es pot registrar el domini web?

Els noms de domini són adreces d’Internet que han arribat a convertir-se en identificadors comercials i que poden entrar en conflicte amb les marques. Per evitar aquest conflicte, és fonamental que s’esculli un nom de domini que no sigui una marca d’una altra empresa.

El registre de la marca d’una altra empresa o de persona com a nom de domini es considera una infracció: ocupació il·legal del ciberespai o “ciberocupació” i, a part de comportar una sanció econòmica, pot implicar el pagament d’una indemnització al seu legítim propietari.

Si necessiteu més informació al respecte o necessiteu registrar una marca, us podeu posar en contacte amb nosaltres.

L’Equip de PymeLegal.