Representació de la marca


Per aquells que encara esteu pensant en registrar la vostra marca, aquesta setmana intentarem ajudar-vos en alguns aspectes clau d’aquest procés per a què la decisió sigui la correcta. En altres posts us vam parlar tant del procés de registre d’una marca com de les diferents tipologies de marques. En el post d’aquesta setmana volem parlar-vos de com poden representar-se les marques a l’hora de presentar la sol·licitud de registre.

Com ja us hem indicat anteriorment, les marques es regeixen per la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de Marques (LM). Les que, segons aquesta normativa, podem registrar es troben en l’art. 4 i haurem de tenir en compte les prohibicions de l’art. 5 i del 6-10 LM.  

Tipologia de representació de la marca

Un cop ja hem identificat quin tipus de marca anem a registrar, s’ha d’avaluar amb quin mitjà la representem en la sol·licitud. Ens trobarem amb aquests tipus:

Marca denominativa

Como es representa? Ha de presentar-se la reproducció del signe en escriptura i sense característiques gràfiques ni color.

Marca figurativa

Com es representa? Ha de presentar-se la reproducció del signe amb tots els seus elements, inclosos els colors en el cas que la marca en disposi.

Marca tridimensional

Com es representa? Ha de presentar-se mitjançant:

  • la reproducció gràfica de la forma junt amb les imatges generades per ordinador.
  • mitjançant la reproducció fotogràfica.  

Marca de posició

Com es representa? Ha de ser una reproducció que identifiqui la posició i la mida o proporció en relació amb els productes de què es tracti. Els elements que no formen part de l’objecte hauran d’estar separats mitjançant línies discontinues.

Junt amb la representació es pot acompanyar una descripció que detalli la col·locació del signe sobre els productes.

Marca de patró

Com es representa? Mitjançant la reproducció del patró que es repeteix. Es pot acompanyar de la descripció que detalli la forma en que el patró es repetirà de forma periòdica.

Marca de color

Com es representa? Ha de representar-se mitjançant:

  • una reproducció del color i una indicació d’aquest color fent referència a un codi de color generalment reconegut.
  • una reproducció que mostri la disposició sistemàtica de la combinació dels colors de manera uniforme i predeterminada i, una indicació d’aquests colors fent referència a un codi de color generalment reconegut.

Marca sonora

Como es representa? S’ha de representar amb:

  • un àudio que contingui la reproducció del so.
  • notació musical.

Marca de moviment

Com es representa? Mitjançant la presentació d’un arxiu de vídeo o d’una sèrie d’imatges seqüencials fixes que mostrin el moviment o canvi de posició. Si s’utilitzen imatges fixes, aquestes poden numerar-se o anar acompanyades d’una descripció que expliqui la seqüència.

Marca multimèdia

Com es representa? Mitjançant la presentació d’un arxiu audiovisual que contingui la combinació de la imatge i el so. 

Marca holograma

Com es representa? Mitjançant la presentació d’un arxiu de vídeo o una reproducció gràfica o fotogràfica que contingui les vistes necessàries per identificar de forma suficient l’efecte hologràfic en la seva totalitat.

Marca no inclosa en cap tipus dels anteriors

S’haurà de representar de qualsevol forma adient utilitzant per a això tecnologia generalment disponible, sempre que sigui possible reproduir-la en el registre d’una manera clara, precisa, completa en sí mateixa, fàcilment accessible, intel·ligible, duradora i objectiva de manera que permeti a les autoritats competents i al públic en general determinar amb claredat i exactitud l’objecte precís de la protecció atorgada al seu titular. La representació pot anar acompanyada d’una descripció.

Si desitja ampliar informació, sol·licitar un pressupost o demanar-nos una avaluació prèvia per a valorar l’èxit d’un registre i el mitjà de la representació, contacti amb nosaltres.

L’equip de PymeLegal.