Registre de marques i patents

La marca és un dels actius més valuosos per a la seva empresa i el seu registre ajuda a defensar-se davant de vulneracions que puguin produir-se per part de tercers i aporta valor comercial i confiança.

Pressupost i avaluació prèvia gratuïta sense compromís

Agilitat online unida a un servei de qualitat gràcies a la supervisió dels nostres advocats especialitzats que el guiaran i assessoraran durant tot el procés.

Evaluació gratuita

Per què registrar la marca de la meva empresa?

Protecció legal

El registre de marca atorga un dret exclusiu per a utilitzar-la en el mercat i impedir que tercers comercialitzin productes idèntics o similars amb la mateixa marca o amb una marca molt similar que pugui crear confusió.

Valor

La imatge i reputació de marca incrementen el seu valor comercial i inspiren confiança, el que al seu torn constitueix la base d’una clientela legal i potencia el valor de l’empresa.

Diferenciació

La principal funció de la marca és distingir els seus productes dels seus competidors. Aquesta diferenciació desenvolupa una funció central en l’estratègia comercial.

Posicionamient

El registre de marca ens ajuda a millorar la implantació i posicionament de la seva marca en aquells mercats als quals es tingui presència, sent un dels pilars de l’estratègia comercial.

Procés online
Online, sense instal·lació

Accedeixi a la seva àrea privada des de qualsevol ordinador, així de fàcil i ràpid. Accés als seus documents els 365 dies de l’any per a poder realitzar els canvis que desitgi.

Comoditat

Si no disposa de tota la informació podrà guardar les dades en els diferents passos intermedis i continuar més endavant.

Formularis guiats

Formularis fàcils amb indicacions i ajudes extres per avançar ràpid i segur.

Serveis disponibles
Viabilitat

Abans de sol·licitar la seva marca es recomana efectuar un estudi de viabilitat, que permeti detectar l’existència de marques idèntiques o similars a la que pretenem registrar i conèixer les possibilitats d’èxit del registre.

Defensa

El registre de marca ens permet defensar-nos de vulneracions per part de tercers. L’estratègia de defensa pot realitzar-se mitjançant accions tant en via administrativa com judicial.

Registre

Sol·licitud de marca davant l’Oficina registral, d’acord amb els procediments i requeriments legals de cada país, amb la finalitat d’obtenir la titularitat d’aquesta.

Vigilància

L’objectiu d’aquest servei és estar al corrent i avisar de noves sol·licituds de qualsevol marca idèntica o molt similar a la seva en un país/territori determinat.