Protecció Internacional de marques


Les marques són un valuós actiu per a les empreses. Entre les seves principals funcions destaca la de permetre a l’usuari relacionar un producte o servei amb una empresa, diferenciant-la així de la competència.

Des de PymeLegal hem fet varis posts parlant sobre elles, referint-nos a conceptes bàsics, a les prohibicions relatives i absolutes que ens podem trobar al registrar una marca o a la tipologia de marques que es poden registrar. En les següents línies donarem resposta a les preguntes més habituals en relació amb la protecció de la marca a nivell internacional, un tema cada vegada més important en el context globalitzat actual en el que ens trobem.

Què pot ser una marca internacional?

L’habitual és que puguem registrar com a marca internacional els mateixos signes que indica la legislació espanyola. Tot i així, hem de tenir en compte que poden haver excepcions, i existeixen països que ens poden denegar el registre per no contemplar els mateixos signes que aquí.

Serveix el registre intern del meu país a nivell internacional?

Per regla general no. L‘habitual és que els drets d’una marca quedin limitats al territori en el que es registra. Hem de tenir en compte que, encara que amb el registre intern no aconseguim la protecció internacional de marca, és el que ens permet realitzar els tràmits posteriors, donat que, segons el mecanisme de registre que seguim, és un requisit previ.

Tanmateix, existeix una excepció a la regla general; les marques que es consideren “reanomenades”. Aquestes són les conegudes per una part significativa del públic interessat. Per a poder valorar si es compleix o no amb les característiques, s’hauran de tenir en compte criteris quantitatius, com, la quota de mercat, extensió geogràfica o inversions per a promocionar la marca.

Quan s’aconsella protegir una marca a l’estranger?

S’aconsella registrar la marca a l’estranger, en cas de realitzar exportacions o en cas de tenir plans de fer-ho. D’aquesta manera, igual que succeeix quan es registra una marca en el propi país, els consumidors comencen a reconèixer el producte i es pot anar creant una reputació.

Durant quan temps està protegida la marca?

La durada de la protecció pot variar segons el país, encara que en la majoria estan protegides durant 10 anys. Normalment, el registre es pot anar renovant, seguint amb els períodes establerts, sempre que, es paguin les taxes de renovació dins del termini indicat. Aquest és el cas que es dóna a Espanya, on la marca es concedeix per 10 anys des de la data de sol·licitud i es pot anar renovant per períodes de 10 anys.

Com es pot registrar una marca a l’estranger?

Existeixen tres possibilitats per a realitzar el registre; aquestes són:

  • Via nacional: en aquest cas s’adoptarà el procediment indicat pel país on es vulgui protegir i es seguirà front als propis organismes designats.
  • Via regional: aquest sistema es podrà seguir en cas de què un conjunt de països formi un sistema regional. En aquesta situació, amb una única sol·licitud s’aconsegueix la protecció a tots els estats membres. Un exemple d’oficina regional de marques és l’Oficina de la Propietat Intel·lectual de la Unió Europea.
  • Via internacional: aquest procediment únicament es pot adoptar en cas de què el país d’origen de l’empresa sigui membre del Sistema de Madrid i la marca es registri allí. En aquesta via, amb una única sol·licitud, la marca quedarà registrada en els països que formen part del Sistema.

En conclusió, registrar la nostra marca no tan sols ens permet protegir-nos, també, ens ajuda a crear una imatge i a dissenyar una estratègia de màrqueting que pugui ser més efectiva, obtenint així més beneficis i diferenciant-nos de la competència.

Si esteu interessats en registrar la vostra marca o voleu obtenir més informació sobre com fer-ho, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres.

L’Equip de PymeLegal