Frau pagament quota OEPM


Ha rebut una carta, suposadament de l’OEPM, demanant el pagament d’una quota un cop ja realitzada la sol·licitud de la seva marca i pagada la taxa oficial? No la pagui. És una notificació, aparentment oficial, exigint l’abonament d’una quota, però no és remesa per l’OEPM. És un frau.

La carta pot contenir el segell, signatures i capçalera de l’Oficina Espanyola de Patents i Marques, com si fos oficial, però és falsa. Qualsevol comunicació de l’OEPM s’efectua sempre mitjançant document degudament identificat amb l‘escut institucional, nom del Departament Ministerial al qual es troba adscrita (Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital) i, amb el logo i denominacions oficials.  Us deixem aquí un exemple de la carta frau en nom de l’OEPM (encara que n’hi ha varis més):

Què fan les empreses fraudulentes?

Aquestes “suposades empreses”, així com altres empreses presumiblement relacionades amb la Propietat Industrial, utilitzen la informació que obtenen de les publicacions oficials que realitza l’OEPM al BOPI i envien cartes de pagament enganyoses indicant un compte corrent en el que es pretén que es faci l’ingrés, com la que Vostè ha rebut. Pot passar inclús que aquest tipus d’empreses posseeixin una pàgina web simulada amb el fi de donar la impressió de serietat.

Què ha de fer si es troba en aquesta situació?

Si rep aquesta comunicació, sobretot, no realitzi el pagament.  El que ha de fer és avisar a qui li hagi tramitat el registre de la marca o patent o contactar amb l’OEPM.

Com es paguen les taxes a l’OEPM?

Les taxes de l’OEPM es paguen al sol·licitar el registre de la marca i inclouen les DESPESES de tramitació i el manteniment del seu registre per un període de 10 anys de la seva vida legal, renovable cada 10 anys de manera indefinida; per tant, no hi ha cap quota a pagar més que les taxes, ni cap necessitat d’efectuar cap pagament per transferència (si es fixen en la imatge de la carta, a més, el núm. de compte és PL, no ES com hauria de ser el pagament davant un organisme oficial espanyol). L’OEPM té establerts uns mecanismes clars i transparents de recaptació de taxes de manera oficial, segons consta en la pàgina web de l’OEPM.

Si teniu qualsevol dubte al respecte, contacteu amb nosaltres.