Tractament de dades en l’àmbit laboral


Una empresa pot accedir a les nostres dades personals? Aquesta és una pregunta que es fan molts treballadors, sobretot en un moment com l’actual, en el qual molts sistemes de control, fitxatge i seguretat capten imatges, empremtes o la ubicació en temps real.

Per això avui volem parlar-vos de com poden tractar les vostres dades personals en l’àmbit laboral, quins drets teniu respecte a aquestes dades i resoldre algunes preguntes freqüents gràcies a la informació recopilada de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Abans que res, volem aclarir què és una dada personal, ja que el mateix RGPD, en el seu art. 4.1 del RGPD, considera com a tal “tota informació relativa a una persona física identificada o identificable”, per exemple: el nom i cognoms, la data de naixement, domicili, vida acadèmica o laboral, informació fotogràfica, la veu, número d’identificació, entre molts altres.

Així mateix, les dades poden classificar-se en genèriques (les anteriorment descrites) i els catalogats com especialment sensibles, com l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les creences religioses, l’afiliació sindical, les dades genètiques, les dades biomètriques i les dades de salut, vida o orientació sexuals.

L’art. 9.1 del RGPD considera que el tractament d’aquesta última categoria de dades està, en principi, prohibida, encara que es permet quan és necessari per al compliment d’obligacions i l’exercici de drets del responsable del tractament o de l’interessat.

Una de les preocupacions actuals dels treballadors és el sistema de fixatge. Per això volem resoldre alguns dubtes com…

Quins sistemes de control horari poden utilitzar les empreses?

Una empresa podrà implantar el sistema que cregui que és més adequat per la seva activitat, tant manual, analògic o digital, per generar un registre diari de la jornada de cada treballador.

Aquest registre deu estar a disposició del treballador, de la Inspecció de Treball i dels Representants Legals dels Treballadors, i haurà de ser emmagatzemat durant 4 anys.

És necessari el consentiment del treballador per implantar aquests sistemes?

No serà obligatori per part dels treballadors per implantar aquests sistemes de fitxatge, ja que la mateixa norma laboral en l’art. 34.9 ET obliga a l’empresa a registrar la jornada de cada persona treballadora pel compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

Però això no exclou que l’empresa hagi d’informar els seus treballadors de l’existència del registre i de la finalitat del tractament de les dades personals.

Vulnera la normativa de protecció de dades el sistema de fitxatge per empremta digital?

Segons l’Audiència Nacional aquest sistema és totalment vàlid i no requereix consentiment per part dels treballadors per la seva implantació, més enllà del dret a la informació.

Aquest sistema no incorporarà la dada de l’empremta digital, sinó que el lector generarà un identificador numèric de l’empremta que es correspondrà amb la targeta del treballador.

I és legal que les targetes d’identificació tinguin el nom, cognoms i DNI?

Quan un treballador ha de portar una targeta identificativa amb les seves dades personals sempre s’ha de justificar que la finalitat és garantir la seva identificabilitat en l’exercici de les seves funcions, com disposa l’art. 6 del RGPD, si no podria no ser emparat per la normativa de protecció de dades.

Una altra preocupació que tenen els treballadors és sobre l’accés a la seva ubicació en temps real com a forma de control durant l’horari laboral.

Es pot instal·lar un GPS en els cotxes d’empresa per controlar als treballadors?

Segons l’art. 20.3 de l’Estatut dels Treballadors, l’empresari pot emprar les mesures que cregui convenients per vigilar, controlar i verificar el compliment de les obligacions i deures laborals que té el treballador.

Encara que no sigui obligatori el consentiment dels treballadors, l’empresari haurà de complir el dret d’informació de l’art. 13 del RGPD, explicant de forma clara l’existència d’aquests dispositius.

Per acabar, podrà l’empresari sol·licitar el número de mòbil o correu electrònic personal del treballador?

Cap norma exigeix que el treballador hagi de facilitar aquestes dades a l’empresari per exercir el seu treball. Per tant, aquesta mesura s’excedeix del que està permès en la normativa de protecció de dades.

No obstant això, podria haver-hi excepcions si la prestació de serveis per l’empresa inclou una disponibilitat personal del treballador fora del centre de treball o de la jornada laboral. Encara que d’aquesta forma sempre es pot facilitar un telèfon o correu d’empresa al treballador.

La recollida d’aquestes dades sempre ha de ser d’emplenament voluntari per part dels treballadors, ja que poden oposar-se al seu tractament exercint els drets d’oposició o supressió.

Si busques més informació sobre aquesta temàtica, et deixem aquest article sobre Protecció de Dades i Relacions Laborals.

I ja saps, si necessites la nostra ajuda per protegir les teves dades personals, només has de contactar amb nosaltres aquí.

L’Equip de PymeLegal.