Recomanacions compres a internet


S’acosta el Nadal i, amb ell, entrem en el període més procliu per a les compres per internet. 

En aquestes dates és normal que ens assaltin dubtes, tant si gestionem un e-commerce com si som els clients finals i és per això que aquesta setmana volem resoldre algunes de les qüestions que ens heu anat plantejant, tant com a prestadors de productes i serveis com des de la perspectiva de clients/usuaris.

Com a empresa que pot tenir un comerç online és bàsic que els nostres clients es sentin segurs i confiats durant el procés de compra, per tant, serà crucial seguir un conjunt de “bones pràctiques” que marquin la diferència entre el nostre e-commerce i el de la competència. 

I, com ho aconseguim? Doncs a través de la informació legal de la nostra pàgina; i, què ha d’incloure aquesta informació?

– En primer lloc, haurem d’informar de qui hi ha “darrere” de la pàgina, és a dir, mitjançant l‘AVÍS LEGAL informarem de la denominació social, adreça, NIF, correu electrònic (o qualsevol altra dada que permeti la comunicació directa amb l’empresa) o dades registrals, entre altres aspectes (tal i com preceptua l‘art. 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, dels serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic -la LSSICE-). Si s’està adherit a un codi de conducta, aquest és el lloc on ho indicarem. 

– En segon lloc, el web haurà de disposar de la “Política de privacitat” on es comunica tota la informació que hem de facilitar, segons l’art. 13 del RGPD, a saber, la finalitat de l’ús de les dades personals, la legitimació per a tractar-les, les possibles cessions de les dades, el període de conservació d’aquestes, l’exercici de drets per part de l’usuari, etc. Haurà de ser obligatori el facilitar aquesta informació i que l’usuari la llegeixi i accepti, ja que ens facilitarà obligatòriament les seves dades per a poder gestionar la compra que ens realitzi.

– En tercer lloc, i en cas de què el web faci ús de galetes, s’haurà d’afegir la “Política de galetes” junt amb el banner informatiu adient. És necessari que l’usuari pugui rebutjar, acceptar o configurar l’ús de galetes, en el cas de què així ho desitgi. 

– I en quart lloc, però no per això menys important, en tot e-commerce és imprescindible informar de tot el procés de compra, dels preus, validesa de les ofertesentrega dels productes o prestació del servei, impostos aplicables, despeses d’enviament (en cas de què n’hi hagi), dret de desistiment o com exercir-lo, garanties del producte/servei, etc. És el que es coneix com a Condicions Generals de Contractació i serveixen per informar als vostres clients/usuaris de les condicions que regularan el procediment de la compra online dels productes/serveis.

Tota aquesta informació s’ha de donar per mitjans electrònics, de forma permanent, fàcil, directa i gratuïta i, ha de permetre’s que l’usuari/client pugui guardar-se una còpia de la mateixa.

Què passa si no hi ha la informació de manera adequada?

– Davant un possible conflicte, l’usuari ha de poder conèixer les dades identificatives del responsable del web, així com els drets que l’assisteixen, lleis que li apliquen i les autoritats de control i jurisdiccionals competents. Si no hi ha els texts indicats, no s’està informant degudament.
– No genera confiança i les autoritats no recomanen la navegació ni l’ús de pàgines web que no identifiquen al responsable del tractament.  
– No es podrà fer ús de dades personals per a les quals no s’hagin indicat els fins del seu tractament ni haver informat de forma prèvia a l’usuari.
– Ens exposem a una denúncia per part d’un ciutadà davant l’Agència Espanyola de Protecció de dades que pot obrir expedient i sancionar.

Per altra banda, com a usuari/client d’un e-commerce, s’hauran de tenir en compte diverses mesures que ajudin a protegir la seva privacitat i a gestionar el procés de compra de manera segura.  
Us proposem algunes de les mesures de seguretat per efectuar una compra “segura”: 

– Configurar el dispositiu a través del qual realitzarem la compra de forma que estigui suficientment protegit. 

– Tenir l’antivirus actualitzat per a què, quan es realitzi la transacció, pugui detectar amenaces. 

– Actualitzar, així mateix, el sistema operatiu, les aplicacions i/o programes a la seva última versió. La falta d’actualitzacions pot dur a una fallada de seguretat que permeti al ciberdelinqüent prendre control sobre el vostre dispositiu i executar accions sense el vostre control.

– Evitar dur a terme el procés de compra a través d’ordinadors, tauletes o mòbils públics o compartits, ja que no sabem la seguretat d’aquests i poden contenir virus o un altre tipus de codi maliciós. 

I, com pot saber-se si el web que s’està visitant és segur?

– Si es tenen dubtes sobre la informació legal que proporciona el web, pot verificar-se el responsable del lloc a través del registre del domini (pot accedir-se a la informació sobre els dominis (whois) en aquesta web https://www.dominios.es/dominios/es/busca-tu-dominio). 

– Una altra manera de verificar si la pàgina a la qual accedim és segura, és mitjançant el protocol segur de comunicació https. Quan proporcionem dades personals a través d’internet és important comprovar que la pàgina web o aplicació mòbil envia la informació utilitzant aquest protocol per a així garantir que la informació viatja xifrada, sense que ningú pugui interceptar-la i que disposa d’un certificat de seguretat vàlid que verifica la identitat del lloc.

– S’ha de revisar el certificat digital del web per a què sigui vàlid i correspongui amb el lloc en el que realment es vol fer la compra. Aquesta informació es comprova de manera diferent per a cada navegador, encara que en general serà fent clic sobre la icona amb forma de cadenat. S’ha de verificar qui ha emès el certificat (autoritat certificadora), per a qui (nom de l’empresa de la botiga online i domini) i el seu termini de validesa. 

– Les botigues que tenen un segell de confiança estan adherides a un codi de conducta i acostumen a oferir als consumidors procediments alternatius de resolució de conflictes senzills, ràpids i còmodes.

Per últim, per a dur a terme una compra online recollim alguns aspectes a tenir en compte:
1. Realitzar les compres en pàgines que inspirin confiança.
2. Validar que el web identifica al responsable del tractament i la ubicació d’aquest.
3. Comprovar que la botiga online és segura i dóna la informació necessària sobre el consum i sobre les dades personals.
4. Usar targeta exclusiva de pagaments online.
5. Desconfiar d’ofertes massa atractives, perquè pot ser un web fraudulent.
6. Verificar que els dispositius estan configurats adequadament.
7. Escollir el mètode de pagament amb cura.
8. Les botigues online amb segells de confiança ofereixen més garanties.
9. L’usuari té dret a desistir d’una compra en els 14 dies posteriors (exceptuant els casos que estableix la LSSICE).
10. Si l’usuari desisteix de la compra o fa ús de la garantia, no ha de tenir costos ni despeses d’enviament al seu càrrec. 

A la pròxima news tipificarem alguns dels fraus més freqüents que es poden produir en aquest tipus d’operacions online.
Si teniu dubtes sobre si el vostre e-commerce compleix amb les obligacions comentades o sobre els vostres drets com a usuari l’equip de PYMELEGAL, S.L està a la vostra disposició.