Protecció de dades a bars i restaurants


Alguns clients del sector de la restauració ens pregunten sovint perquè tenen que complir amb la LOPD, si ells no tracten dades de caràcter personal. Res més lluny de la realitat. Avui us posarem uns quants exemples del perquè un negoci d’aquest àmbit (bars, restaurants, discoteques, etc.) té l’obligació d’adaptar-se a la normativa en matèria de Protecció de Dades.

Aquests serien els casos més habituals:

– Disposar d’un TPV pel cobrament amb targeta.
– Tenir treballadors.
– Gestionar la comptabilitat interna amb alguna aplicació de gestió o en paper.
– Possibilitat d’emetre factures a clients.
– Tenir videocàmeres instal·lades al local.
– Gestionar xarxes socials del negoci (facebook, twitter, etc.)

Són exemples, aplicables a la gran majoria de negocis d’aquest sector, que tot i tractar dades de nivell bàsic, obligaran a l’empresari a portar a terme les següents mesures sinó vol incórrer en l’incompliment de la normativa:

– Notificar els fitxers corresponents a l’Agència de Protecció de Dades (clients, proveïdors, treballadors, videovigilància, etc.)
– Disposar d’un document de seguretat, annexes i protocols obligatoris
– Aplicar les mesures informàtiques que estableix el reglament (RD1720/2007)
– Disposar dels avisos legals que corresponguin (factures, web, cartell vídeo, etc.)
– Signar compromís confidencialitat amb terceres empreses que ens prestin serveis com: gestoria/assessoria, empresa neteja, informàtics, etc.
– Signar acords de confidencialitat amb cada un dels empleats i informar-los sobre la normativa en matèria de LOPD.

Si a més, com és sovint habitual en aquest àmbit, es fan fotografies d’algun esdeveniment on apareguin persones, caldrà tenir en compte el que explicàvem al nostre anterior article:

Publicació d’imatges a les xarxes socials