Servei LOPD en format marca blanca


El servei de d’adaptació i/o auditoria a la Protecció de Dades (LOPD) en format marca blanca està tenint molt bona acollida entre assessories, gestories, consultores, administradors de finques, empreses TIC, gremis, col·legis professionals i associacions.

Per als que ja prestaven aquest servei, els ha permès optimitzar recursos (temporals i econòmics) amb la incorporació de la nostra plataforma com a eina de gestió; als que ho delegaven a un tercer, han pogut integrar el servei com a intern i tenir-ne el control; i pels que no el prestaven, els ha permès ampliar la cartera de serveis amb la garantia de tenir darrera un equip de professionals per resoldre qualsevol tipus de dubte que els sorgeixi tant tècnic com legal.

Quines són les característiques més destacables d’aquest servei?

– Adaptació online guiada, ràpida, completa i personalitzada.
– Plenes garanties legals (desenvolupat per enginyers i advocats).
– Plataforma i tota la documentació en català i castellà.
– Sense necessitat de formació prèvia en matèria de LOPD.
– Personalització de la plataforma amb logotip/imatge corporativa de la marca blanca. – Sense quota d’alta ni manteniment de la plataforma.
– Només es factura mensualment en funció de les altes de clients que es realitzin en base a un escalat segons el nombre de clients.
– Vostès, com a marca blanca, estableixen els preus finals als seus clients.
– La plataforma s’adapta a l’activitat del negoci del client.
– Connectada amb l’Agència de Protecció de Dades per la notificació dels fitxers.
– Seguiment periòdic via mail, manteniment per tenir la documentació al dia i auditories.

Els partners (marques blanques), a més, disposen d’un panell d’administració des d’on poden gestionar els seus clients, generar codis, etc. Si creuen que aquest servei els hi pot encaixar de cara als seus clients, socis, col·legiats o agremiats posin-se en contacte amb nosaltres i els hi ampliarem informació.