Noves premises per tendes online en fase de desescalada


Superada la fase 0 del confinament a algunes zones, la manera de gestionar el comerç es veu modificada per adaptar-se a les noves premisses. Per això, aquesta setmana volem recollir les modificacions i aspectes que les botigues online han de tenir en compte per a tenir ben informats als seus clients7usuaris i oferir el servei adequat als requeriments davant la situació actual.

Anunciàvem, fa unes setmanes a la notícia “Botigues online en temps de Covid”, les obligacions legals per a tenir un Ecommerce adequat i els canvis que suposava en aquest canal aquesta etapa de crisi sanitària pel COVID-19. Aquests canvis i aspectes es van modificant pel canvi de fases, per la qual cosa anem a detallar-los:

El dret de desistiment i devolucions

El termini d’exercici del dret de desistiment arran de l’aprovació del Reial Decret que va declarar l’estat d’alarma va ser suspès. Amb la qual cosa, s’aplicaran condicions especials podent ampliar el termini de devolució que començarà a comptar des del dia següent a la finalització de l’estat d’alarma.

El termini per a la realització de les devolucions mitjançant el Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març, va quedar interromput.

Aquests terminis romandran així fins que finalitzi l’estat d’alarma o les seves pròrrogues. És necessari que els clients estiguin informats mitjançant el web. Es pot informar a través de les condicions generals, a la política de devolucions, al model de formulari de desistiment i per qualsevol altra via amb la que es tingui comunicació amb el client com, per exemple, els correus electrònics de confirmació de la comanda.

Servei de recollida a la botiga

Els productes que no siguin d’alimentació o primera necessitat adquirits a través de compra a distància telefònica o online a les zones que estiguin a la fase 1 podran establir sistemes de recollida a la botiga i mitjançant click and collect, complint:

  • Que es garanteixi una recollida esglaonada que eviti aglomeracions a l’interior del local o al seu accés (art. 10.4 de l’Ordre SND 399/2020, de 9 de març).
  • Podran oferir els serveis de recollida a la botiga els establiments amb una superfície d’exposició i venta al públic inferior o igual a 400 metres quadrats, independentment del producte comercialitzat.

A la fase 0, els productes d’alimentació, farmacèutics i de primera necessitat (art. 10.1 del Reial Decret 463/2020) poden, ala venta online, seguir-se entregant al domicili del client o realitzar recollida a la botiga mitjançant click and collect. També es podrà usar aquest mètode alsestabliments de més de 400 metres quadrats sempre que els productes siguin de primera necessitat.

A la fase 2, es podrà seguir entregant productes que no siguin d’alimentació o de primera necessitat al domicili del client o realitzar recollida a la botiga mitjançant click and collect, a qualsevol botiga amb qualsevol superfície, estigui dins d’un centre comercial o no.

Rebaixes

El Ministeri de Sanitat ha manifestat “que s’han d’evitar les aglomeracions”, però es poden realitzar accions de promoció de ventes online com ho són les rebaixes.

Les rebaixes s’hauran de fer adoptant mesures que impedeixin generar aglomeracions i inclús el cessament immediat d’aquestes si resultés necessari.

A més d’aquestes mesures, recordeu seguir les pràctiques del Ministeri d’Indústria per a garantir a la preparació i entrega dels productes la seguretat del personal i del client. Respectar els aforaments i assegurar que les recollides es poden realitzar de manera esglaonada per evitar aglomeracions.

Tant si té dubtes sobre el compliment del seu portal web com si està en la fase de creació de la seva botiga online, estem a la seva disposició per ajudar-lo en el que pugui necessitar.

L’equip de PymeLegal.