La LOPD: Obligacions de l’empresa


La protecció de dades personals i el possible us de la seva informació per part de tercers es un dret fonamental que busca protegir l’intimitat i privacitat de les persones físiques enfront les vulneracions que puguin produir-se per la recollida, enmagatzament i us indiscriminat de les seves dades de caracter personal per part de les persones jurídiques.

És obligació de tota empresa espanyola complir amb els requisits establerts i que assegurin el compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades.

Obligacions de l’empresa per complir amb la LOPD i realitzar correctament la Adaptació a la LOPD:

a) Registrar els fitxers tractats a la Agència Espanyola de Protecció de Dades
b) Tractar les dades legítimament (informar els afectats i obtenir el seu consentiment)
c) Establir compromisos de confidencialitat amb tercers amb accés a dades.
d) Disposar d’un Document de Seguretat que inclogui la descripció de l’escenari del tractament de les dades en la companyia.
e) Aplicar les mesures tècniques i organitzatives que estableix el Reglament de Mesures de Seguretat. (entre elles informar als usuaris de com els afecta la normativa).
f ) Dur a terme auditories en la matèria.
g) Permetre els drets ARCO als afectats .