Adaptació a la LOPD gratuïta?


Tot i que fa anys que la Fundació Tripartita persegueix a les empreses que ofereixen la LOPD gratuïta a través de bonificacions en concepte de formació, aquesta pràctica segueix portant-se a terme de forma habitual i és un risc per l’empresari.

Tot i que s’ha parlat bastant sobre aquest tema, encara ens segueixen sorprenent situacions com les que ens van passar la setmana passada fent visites a clients potencials per dur a terme la implantació o auditoria a la LOPD. Vam visitar unes quantes gestories per oferir-los la possibilitat d’establir un conveni per oferir l’adaptació a la Llei Orgànica de Protecció de Dades als seus clients (pimes, autònoms, etc.) i en la majoria de casos, ens van comentar que ja havia passat per allà una empresa, que els oferia als seus clients la LOPD gratuïta, bonificant l’import de la consultoria a través de la Fundació Tripartita en concepte de “formació”, evidentment, sense que hi hagués cap formació.

De fet, una de les gestories, al informar-los que això era una pràctica “il·legal” va trucar a un dels seus clients per preguntar-li sobre el tema i el senyor li va dir que l’empresa en qüestió, al desembre ja li havia contactat per tramitar la bonificació per a l’any següent en concepte d’auditoria. És a dir, aquell empresari, començaria l’any amb el seu crèdit per a formació a zero i gairebé sense assabentar-se’n.

En el seu moment, fa uns dos anys, la Fundació Tripartita advertir amb un comunicat a pàgina web advertint sobre aquestes pràctiques anomenades “LOPD Gratuïta o LOPD Sense Cost” i avisant de les sancions que es durien a terme tan a les empreses que ofereixen aquest tipus de serveis com a qui els contracta, castigant amb la devolució de tot l’import bonificat.

Veient que aquesta pràctica se segueix duent a terme, des de PymeLegal volem advertir als que hagin contractat un servei “llaminer” d’aquest tipus o vulguin fer-ho, sobre el risc que corren:

– Probabilitat d’haver de retornar l’import bonificat i assumir el cost corresponent a l’adaptació/auditoria LOPD.
– No tenir garanties de compliment de la Llei ja que en la majoria d’aquests casos el procés es porta a terme per gent que no és especialista en LOPD.
– Manca de documentació obligatòria per al seu negoci (document de seguretat, avisos legals, protocols, compromisos de confidencialitat, etc.)
– Derivat d’aquesta possible mala praxis, això podria comportar una inspecció per part de la mateixa Agència de Protecció de Dades.

Dit tot això, val la pena jugar-se-la en aquest sentit? No és millor deixar això en mans de professionals, que al cap i a la fi, vetllen per l’interès dels nostres clients?

La pròpia Fundació Tripartita posa a disposició de tots un mail per a “denunciar” aquestes pràctiques que han portat a col·lapsar el sector de la Protecció de Dades i ens anima a posar-ho al seu coneixement a tot aquell empresari o professional que hagi contractat o impartit els esmentats cursos ” LOPD Gratuïta ” o ” LOPD a cost zero” .