Informes Agència Espanyola de Protecció de Dades


Donat el volum d’informació que rebem aquests dies per diferents canals sobre el tractament de dades, mesures a aplicar per al teletreball, etc. al post d’aquesta setmana us volem facilitar els informes més rellevants que ha publicat l’Agència Espanyola de Protecció de Dades durant aquest període per a facilitar als responsables de tractament i als ciutadans pautes per a garantir la seguretat de les dades i els principis de la normativa.

  • Informe amb recomanacions per a protegir les dades personals en situacions de mobilitat i teletreball, amb mesures dirigides tant als responsables de tractament com al personal que participa en les operacions de tractament (Llegir informe).
  • Comunicat sobre els criteris que s’han d’aplicar per a què el tractament de les dades personals de salut sigui lícit relacionat amb apps i webs d’autoavaluació del Coronavirus. (Veure comunicat)
  • Nota tècnica amb recomanacions orientades a evitar l’accés de menors a contingut inapropiat a internet durant els dies de confinament (Veure informe).

Recordeu que si necessiteu suport tècnic o jurídic en la implantació dels protocols per al teletreball, us podem ajudar.

Estem a la vostra disposició,

L’Equip de PymeLegal.