Guia pràctica Confiança Online


Si t’agrada comprar per internet, però dubtes en si compartir les teves dades personals amb aquest e-commerce (perquè no saps si pots confiar en aquesta pàgina), pots consultar la nova Guia Pràctica per a Consumidors de Confiança Online, adreçada especialment a tots aquells consumidors que comprem per internet.

Aquesta guia, a més de presentar-nos la feina que realitza Confiança Online, ens ajuda a valorar i triar totes aquelles pàgines web que es comprometen a tenir bones pràctiques a internet i, conseqüentment, són segures per compartir les nostres dades personals.

Però com podem reconèixer aquest tipus de pàgines web?

A través del Segell de confiança que proporciona Confiança Online podem identificar quin tipus de pàgines són segures per a les nostres dades i quines no. Ara bé, si no estem conformes amb el producte o el servei adquirit, com podem tramitar les reclamacions?

La via per realitzar-la és el correu electrònic però, quin és el procediment?

Per procedir a la reclamació per correu electrònic cal complir uns requisits:

  • En primer lloc, la compra ha d’haver estat via online (ni per telèfon ni a la botiga física) i no ha d’haver passat més d’un any des del moment de la compra (exceptuant que si el producte té algun problema de garantia de béns).
  • En segon lloc, el titular de la comanda ha de ser el consumidor final o, en cas que sigui una empresa, la compra no ha d’estar relacionada amb la seva activitat empresarial.

Es pot resoldre una reclamació de comerç electrònic a través de la mediació?

Sí. Confiança Online ens ofereix un Comitè de Mediació el qual facilita un espai de diàleg per a la solució satisfactòria d’ambdues parts; el procediment de mediació es fa íntegrament per correu electrònic.

I què passaria si no es finalitza amb un acord de mediació?

En aquest cas, es pot resoldre la reclamació a través de l’arbitratge de consum a petició de la part reclamant. Aquest procediment arbitral es podrà vincular a les entitats adherides a Confiança Online, de manera que quedaran obligades a participar-hi.

El conveni serà aplicable per als ciutadans residents a la Comunitat de Madrid davant l’Institut Regional d’Arbitratge de Consum i a les Illes Balears davant la seva Junta Arbitral autonòmica.

Es pot reclamar per publicitat apareguda a mitjans digitals?

. Tota aquella publicitat apareguda als mitjans digitals pot ser objecte de reclamació encara que s’exclou la publicitat apareguda en premsa, fulletons, televisió o qualsevol altre mitjà que no sigui digital.

Quin és el procediment per reclamar en aquest cas?

Per a la reclamació per aparició en publicitat digital s’enviarà la reclamació a la Secretaria del Jurat d’Autocontrol. En cas que l’entitat reclamada acceptés i proposés una solució per arribar a un acord, la queixa quedaria resolta. En cas que no passés la primera opció, entraria el Jurat de la Publicitat d’Autocontrol, emetent així una resolució. Si la publicitat és incorrecta, s’imposarà el cessament definitiu de la publicitat o la seva rectificació. Tot i així, no es preveu la devolució dels diners ni la indemnització per danys i perjudicis.

Aquest procediment és regit pel Reglament del Jurat de la Publicitat.

Es pot presentar una reclamació sobre protecció de dades?

Sempre que la reclamació per protecció de dades estigui relacionada amb una contractació electrònica o amb una publicitat digital, sí. Aquestes es tramitaran amb el procediment principal davant l’òrgan corresponent, per exemple, el Jurat de la Publicitat d’Autocontrol.

En conclusió,

Si has tingut algun problema després d’una compra online o has patit publicitat enganyosa, pots fer reclamacions, dirigint-te tant al Jurat de Publicitat d’Autocontrol o reclamant davant de Confiança Online, a través d’una mediació. Per tot això, no dubtis a contactar-nos, i t’ajudarem amb el procés.

Si tens més dubtes o consultes, estem a la teva disposició.

Equip de PymeLegal.