FAQs protecció de dades i comunitats de propietaris


Hi ha molts dubtes amb relació a la normativa i les obligacions que ha de complir una comunitat de propietaris. Per això avui hem volgut reunir algunes de les preguntes més freqüents per solucionar els teus dubtes, gràcies a la informació recopilada per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Encara que una comunitat de propietaris no sigui una empresa, sempre ha d’aplicar la normativa de protecció de dades si realitza un tractament de caràcter personal.

Però, quines dades pot recopilar una comunitat de propietaris que afecten la nostra privacitat?

En les comunitats de propietaris es realitza un tractament que inclou dades personals dels propietaris com el nom, els cognoms, la direcció o el correu electrònic.

A més, en una comunitat també poden existir tractaments com el de videovigilància o càmeres de seguretat, ja que els propietaris han d’haver donat el consentiment previ perquè els puguin gravar.

I qui serà el responsable del tractament de les dades i de complir les obligacions?

Si la comunitat de propietaris té contractat a un administrador de finques, aquesta persona serà l’encarregada de fer el tractament de les dades, però la mateixa comunitat serà la responsable d’aquestes.

Tots dos han de complir la normativa de protecció de dades i les obligacions de la comunitat, i signar un contracte que contingui les respectives clàusules de protecció de dades.

Algunes de les obligacions que han de complir són:

  • La creació del registre d’activitats de tractament.
  • Complir amb el dret d’informació.
  • Atendre els drets de protecció de dades.
  • Determinar la legitimació dels tractaments.

Aquests fitxers s’hauran d’inscriure obligatòriament a l’Agència?

Actualment amb la RGPD ha desaparegut l’obligació d’inscriure els fitxers a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Però sí que hauran de realitzar un registre intern de les activitats del tractament, tant de la comunitat de propietaris com de l’administrador de finques, amb el contingut de l’article 30 el RGPD. Aquest registre serà intern, però l’Agència podrà demanar-lo en qualsevol moment.

Aquests tractaments suposen un alt risc?

Aquest tipus de tractament que es refereixen a la “gestió d’una comunitat de propietaris”, “videovigilància” o “càmeres de seguretat” no són dades d’alt risc, i per això no seria necessari elaborar un anàlisi de riscos. Encara que evidentment s’hauran de complir les mesures de seguretat.

Serà obligatori nomenar un delegat de protecció de dades?

Segons l’article 37 del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), tenint en compte el tractament de les dades que du a terme una comunitat de propietaris, en aquest cas no seria obligatori nomenar un delegat de protecció de dades.

I si ets propietari de la comunitat, pots tenir accés a les despeses d’aquesta?

És comprensible que els copropietaris vulguin conèixer i comprovar que es fa una correcta gestió dels comptes de la comunitat. Però l’accés a aquests documents només serà necessari per obtenir una finalitat, i per això les dades no podran utilitzar-se per un altre objectiu diferent que no sigui pel que s’hagi recollit en un principi.

Tenint en compte que a la documentació de la comunitat de propietaris pot haver-hi dades personals sobre la vida privada i familiar, les relacions laborals o les activitats econòmiques o socials, només s’hauran de comunicar aquestes dades mentre siguin “adequats, pertinents i limitats” pel compliment d’una finalitat.

Podràs conèixer als treballadors de la teva comunitat?

Realment no és una dada rellevant, ni és necessària per a una finalitat de control de la gestió de la comunitat. Pel que serà una vulneració de la normativa de protecció de dades.

Només es podrà informar de les retribucions d’aquests treballadors, però en cap cas serà necessari conèixer el seu nom o les seves dades personals.

I en cas de tenir veïns morosos, podràs exposar una queixa en el tauler d’anuncis?

Sí, es podrà posar una queixa en el tauler d’anuncis sempre que abans s’hagi intentat avisar a la persona amb una notificació per correu, en el caixetí o mitjançant la intranet. Només en aquest cas es podrà posar aquest avís en qualsevol lloc visible de la comunitat perquè l’afectat pugui veure-ho.

Quina normativa han de tenir les càmeres de videovigilància?

La instal·lació de videocàmeres és legal i està permesa sempre que sigui una decisió acordada per la Junta de Propietaris. Mai es podrà instal·lar càmeres de videovigilància sense el consentiment d’aquests.

A més, les càmeres hauran de gravar únicament els espais comunitaris. No es podran captar imatges en zones privades o de la via pública, a menys que sigui necessari per poder gravar l’accés a la comunitat.

En conclusió,

Una comunitat de propietaris també ha de complir la normativa de protecció de dades, igual que totes les persones encarregades del tractament d’aquestes dades.

Recorda que si tens qualsevol dubte amb relació a la teva comunitat de propietaris pots consultar-nos i t’ajudarem en el que necessitis.

Equip de PymeLegal.