Dades dels viatgers i la ‘nova normalitat’


Ja podem viatjar! L’estat d’alarma ha finalitzat i estem entrant a la “nova normalitat”. Volem recollir avui les mesures de seguretat que s’han de seguir realitzant i les mesures que les companyies de transport hauran de dur a terme com la traçabilitat dels viatgers mitjançant l’ús de les seves dades personals, quatre setmanes després d’haver finalitzat el viatge.

Es van aprovar, mitjançant el Reial Decret-Llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, les mesures urgents de prevenció que s’han de dur a terme als transports terrestres, aeris i marítims per a garantir la protecció de les dades sobre la salut dels viatgers una vegada expirat l’estat d’alarma, però existint encara la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Si viatges, què has de tenir en compte?

  • L’ús obligatori de la mascareta als mitjans de transport aeri, marítim o terrestre, així com als transports públics i privats complementaris de viatgers en vehicles de fins a nou places, inclòs el conductor, si els ocupants dels vehicles de turisme no conviuen al mateix domicili. En el cas dels passatgers de vaixells i embarcacions, no serà necessari l’ús de mascaretes quan es trobin dins de la seva cabina o a les seves cobertes o espais exteriors quan resulti possible garantir el manteniment d’una distància de seguretat interpersonal de, com a mínim, 1,5 metres.
  • S’han d’evitar les aglomeracions. Es recomana realitzar el check-in online i arribar amb antelació.
  • Mantenir el distanciament social (1,5 – 2 m) quan sigui necessari.
  • Les mesures sanitàries que s’aprovin per evitar el risc de contagi de la COVID.
  • Els operadors de transport aeri, terrestre i marítim hauran de demanar i conservar la informació de contacte un mínim de quatre setmanes després de finalitzar el viatge, de tots els passatgers amb número de seient preassignat. Així mateix, hauran de facilitar aquests llistats a les autoritats de salut pública quan es requereixin amb la finalitat de realitzar la traçabilitat de contactes.

Es poden guardar les dades personals dels viatgers durant un període de 4 setmanes un cop finalitzat el viatge, quina finalitat té aquest tractament de les dades?

L’objectiu d’aquesta mesura és que, en cas de detectar-se un cas positiu de coronavirus en algun dels passatgers, els responsables sanitaris tinguin la possibilitat de contactar amb aquesta persona i efectuar els corresponents protocols de control i seguiment, no tan sols del viatger afectat, sinó també dels que formen part del seu entorn més proper. Per tant, l’objectiu principal és poder realitzar la traçabilitat del possible afectat i els contactes.

I aquesta traçabilitat, qui l’ha durà a terme?

Els articles 17.3 i 18.2 del Reial Decret-Llei 21/2020, de 9 de juny recullen que els operadors de transport hauran de facilitar els llistats amb les dades personals dels viatgers a les autoritats de salut pública quan aquesta ho requereixi, amb la finalitat de realitzar la traçabilitat de contactes.

Aquesta suposa el control de les dades per a què es pugui arribar a conèixer la ubicació i contactes que ha tingut el viatger afectat per la COVID-19. Per a aquest control serà necessari que l’operador demani dades identificadores i de contacte com el nom i cognoms, un correu electrònic, l’adreça i el telèfon.

A més de la conservació de les dades personals per a la traçabilitat d’afectats pel COVID-19, es poden prendre altres mesures?

Els Estats Membres de la UE, amb el suport de la Comissió, van acordar un protocol per a garantir la interoperabilitat transfronterera de les aplicacions de rastreig voluntari de contactes. A la guia pràctica per a viatgers i empreses s’inclou la informació relativa a l’ús d’aquestes aplicacions mòbils, que s’instal·len de manera voluntària i amb el màxim nivell de protecció de les dades per a què a la finalització del viatge, si un altre passatger descobreix que ha contret el coronavirus, s’adoptin mesures de rastreig de contactes i alerta per avisar a la resta de viatgers i reduir el risc de propagació del virus.

Com sempre, si teniu qualsevol aclariment o consulta, no dubteu en contactar amb nosaltres.

L’Equip de PymeLegal.