Compromís confidencialitat treballadors

compromiso confidencialidad trabajadores lopd

Un dels aspectes importants a protocol·litzar en matèria de LOPD pel que fa referència a la part legal, es que tots els treballadors que poden tenir accés a dades de l’empresa signin el corresponent compromís de confidencialitat.

Aquest compromís, tal com l’enfoquem nosaltres, té una doble vessant: per una banda informar al treballador perquè consenteixi al tractament de les seves dades personals per part de l’empresa per diverses finalitats (gestió de RRHH, elaboració de nòmines, assegurances, etc.) així com dels seus drets ARCO i per l’altra, que el treballador (usuari amb accés a dades) es comprometi a tractar de forma confidencial les dades a les que té accés en el seu dia a dia per portar a terme la seva activitat laboral.
Es aconsellable a més, que junt amb la signatura d’aquest imprès s’entregui als treballadors una normativa d’ús dels sistemes d’informació que contempli les mesures establertes al reglament derivat de la Llei de Protecció de Dades.
També és important incloure en aquest document aspectes com: comunicació de dades al comitè d’empresa, comunicació de gravació d’imatges a les oficines, incorporació de sistemes de GEO localització als vehicles i tot el que pugui fer referència al tractament de les dades del propi treballador.