Col.locació de càmeres en zones comuns d’un centre escolar.


L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha publicat un informe en el que examina si els centres escolars poden col·locar videocàmeres en zones comunes com patis i menjadors, així com quins requisits han de complir per a això.

L’informe analitza si els centres estan legitimats per a captar i tractar les imatges dels menors, tenint en compte les recents modificacions de la Llei Orgànica 1/1996 de protecció jurídica del menor, que especifica que l’interès superior del menor ha de prevaler sobre qualsevol altre.
L’AEPD entén en aquest informe que la instal·lació d’un sistema de vídeo vigilància podria contribuir a l’interès superior del menor proporcionant una major seguretat en els patis i menjadors.
En qualsevol  cas, la instal·lació d’aquestes  càmeres solament  estaria legitimat si comptés amb unes  premises especials:

– Els sistemes solament permetran  captar i reproduir les imatges estrictament necessàries per al compliment de les finalitats proposades.
– Les imatges mai seran d’accés general per al personal del centre.  Només es permetrà l’accés al director, o a la persona a càrrec de la gestió de RRHH o persona designada.
– L’Agència considera que les imatges poden conservar-se deu dies, temps suficient perquè el centre  pugui adonar-se de l’existència d’un perjudici per al menor.
– El centre ha de complir amb les prescripcions derivades de la LOPD: registre del fitxer, drets ARCO, mesures de seguretat.

En tot cas, ha de preservar-se la finalitat al·legada per a l’ús de les imatges, que no és una altra que l’interès superior al menor.

Enllaç a l’informe complet de l’AEPD.