Què puc registrar com a marca?


Crear una marca capaç de captar l’atenció del consumidor és una tasca fonamental per a iniciar un negoci o llençar un producte/servei a la que de vegades no li donem la importància que mereix. Per a una pime, és fonamental que els aspectes que defineixen la seva companyia, com el logotip o el propi nom, siguin reconeguts pels consumidors i la competència no els pugui imitar.

Avaluació prèvia
És per això, que abans d’invertir en altres aspectes com material gràfic, publicitari, etiquetatge, domini internet, etc. hem d’avaluar i estudiar la viabilitat de la seva protecció i adequació al mercat, així com dur a terme una cerca prèvia per detectar l’existència de marques anteriors, que puguin suposar un obstacle per a la nova sol·licitud. A més, hem de traçar l’estratègia a seguir per escollir la millor via per al seu registre, depenent dels països d’interès.

Abans d’iniciar el registre és important distingir entre denominació social i marca. Per exemple, la companyia de fabricació i distribució tèxtil Inditex S.A. utilitza aquest acrònim per a les factures i contractes, no obstant, els consumidors la coneixen per marques com Zara, Massimo Dutti, etc.

Què puc registrar?
Pot ser objecte de marca tot signe susceptible de representació gràfica. Tals signes podran ser:
– Les paraules o combinacions de paraules, incloses les que serveixen per identificar les persones.
– Les imatges, figures, símbols i gràfics.
– Les lletres, les xifres i les seves combinacions.
– Les formes tridimensionals entre les quals s’inclouen els embolcalls, els envasos, la forma del producte o la seva presentació.
– Els sons.
– Qualsevol combinació dels signes esmentats.

Per contra, NO podran ser objecte de marca:

– Signes no susceptibles de representació gràfica.
– Signes genèrics i específics (p.e. marca “xocolata” per distingir xocolata, o marca “aigua” per a aigua embotellada)
– Signes que descriguin qualitat, quantitat, destinació, valor… dels productes o serveis. (p.e. “The Ioga Center”, “maduixes de maig”, “garantia de qualitat”).
– Formes tridimensionals que vinguin imposades per la naturalesa del propi producte (p.e. dibuix d’un plàtan per a distingir plàtans).
– Signes contraris a la Llei, a l’ordre públic o als bons costums (p.e. paraules sexistes o malsonants).
– Signes que puguin induir al públic a error (p.e. marca “oleaoliva” per a olis).
– Signes que reprodueixin o imitin els escuts, banderes i emblemes municipals, provincials, de les Comunitats Autònomes, de l’Estat espanyol i d’altres Estats tret que intervingui la deguda autorització.

El registre de la marca és la única forma que tenen els propietaris de la marca en qüestió, de garantir-se el ple i exclusiu dret d’ús sobre la mateixa, evitant usos malintencionats per part de tercers.

Passos a seguir
Si esteu interessats en registrar la vostra marca i/o logotip, PymeLegal posa a la vostra disposició, a través d’advocats especialistes en la matèria, el servei de registre en territori Espanyol, comunitari o internacional.

A través de la nostra plataforma online, us oferim a més, de forma gratuïta, una avaluació prèvia de la vostra sol·licitud per analitzar les probabilitats d’èxit del registre per poder procedir amb garanties. Oferim a més, serveis addicionals com la vigilància de la marca, transferències de titularitat, recuperació de dominis d’internet, presentació d’oposicions, entre d’altres tràmits.

Contacta amb nosaltres per protegir el teu actiu!