Videovigilància: el que has de saber en relació amb la protecció de dades

videovigilancia-proteccion-datos-pymelegal

L’ús de videocàmeres suposa un tractament de dades personals, doncs, tal i com estableix l’art. 4 de l’RGPD, estem davant una dada personal quan s’identifica, o es pot arribar a identificar, a una persona, i les imatges permeten identificar a les persones. Aquesta qualificació com a dades personals fa que els siguin d’aplicació la normativa … Read more