Vacances d’estiu i certificat digital COVID


Amb l’arribada de l’estiu apareixen els desplaçaments de la gent en direcció als seus destins turístics. És una situació que ara està condicionada pel COVID i tot el que l’envolta. Fa mesos que s’estan duent a terme iniciatives per intentar tornar a una certa normalitat passada a la nostra vida quotidiana, i ara es va un pas més enllà.

Des de l’1 de juliol el Certificat Digital COVID ha sigut implantat en tots els estats membres de la Unió Europea, així com a Islàndia, Liechtenstein, Noruega, San Marino, Suïssa i el Vaticà.

Què és el Certificat Digital COVID i per a què serveix?

El Certificat Digital COVID és un document que permet als viatgers certificar que han sigut vacunats, han superat el virus, o han obtingut un resultat negatiu en una PCR o test d’antígens.

Aquest document és gratuït i universal, i a Espanya pot sol·licitar-se a través de les Conselleries de Sanitat de cada comunitat autònoma, o a través del Ministeri de Sanitat.

Quines dades s’inclouen en el Certificat Digital COVID?

Per començar, cal comentar que aquest certificat es pot aconseguir en format físic o digital, però la informació que contingui no variarà depenent de la modalitat escollida.

L’arxiu en qüestió inclou les següents dades:

  • Codi QR.
  • Nom
  • Data de naixement.
  • País d’origen.
  • Identificador únic.

Com podem veure, s’ha optat per minimitzar la informació continguda en el certificat, amb l’objectiu de complir amb la normativa de protecció de dades i el seu principi de minimització.

A més, hi ha tres modalitats de Certificat Digital COVID, que són les següents:

  • Certificat de vacunació: aquest certificat acreditarà que l’usuari s’ha vacunat amb alguna de les vacunes aprovades per l’Agència Europea del Medicament, les dosis que li han sigut administrades i la data de vacunació. Cada estat membre podrà decidir ampliar el certificat als viatgers de la Unió Europea que hagin rebut una altra vacuna.
  • Certificat de prova COVID negativa: acreditarà que l’usuari del certificat ha donat negatiu en un test d’antígens o prova PCR. A més, també es podrà veure la data i hora de la prova, el centre on s’ha realitzat, i el resultat del test.
  • Certificat de recuperació: en aquest cas, el que s’acredita és que l‘usuari ha passat el virus, i l’única informació que conté és la data en que va donar positiu, l’emissor del certificat i les dates pertinents.

Les dades que es troben en el certificat únicament són emmagatzemades per l’estat emissor. Els estats que visiti el viatger únicament comprovaran la validesa i autenticitat del certificat, verificant qui l’ha expedit i signat.

On puc viatjar amb el Certificat Digital COVID?

Aquest certificat és un certificat comú per a tots els països de la Unió Europea, (a més d’Islàndia, Liechtenstein, Noruega, San Marino, Suïssa i el Vaticà), i tots ells s’han compromès a acceptar la seva validesa.

El certificat pot no ser obligatori per a viatjar, però si un país aplica quarantenes als viatgers que arriben al mateix, aquest certificat pot servir-nos de passi, evitant així la quarantena obligatòria que pugui haver establert el govern. A aquests efectes, la Unió Europea ha habilitat aquest web per a consultar quin procediment han de seguir els viatgers per a dur a terme el seu viatge.

És un certificat segur?

Sí, aquest certificat és un document segur, donat que l’emeten les administracions públiques competents dels estats membres de la Unió Europea (algunes de les quals semblen tenir certes incidències a l’hora d’expedir aquests certificats). Ara bé, hem de tenir en compte que pot haver marge per a l’activitat delictiva relacionada amb aquest certificat.

Tot i així, haurem d’anar amb precaució amb tota aquella comunicació en la que transmetem informació del Certificat Digital COVID, donat que aquesta informació podria vendre’s posteriorment al mercat negre. La venta il·legal d’aquests certificats és ja una realitat i es poden trobar certificats com aquests a la venta. Pot ser que es venguin certificats falsificats o bé certificats obtinguts a través de la tècnica del phishing (delicte consistent en enganyar a les persones per a què comparteixin informació confidencial).

És per això que únicament hem de transferir informació relacionada amb aquest certificat als llocs web, empreses o administracions que puguem identificar, i sempre, a poder ser, de manera xifrada si ho enviem a través de correu electrònic.

I ja sabeu que, si necessiteu ampliar informació o us sorgeix qualsevol dubte al respecte, estem a la vostra disposició.

L’equip de Pymelegal