Passaport COVID – Projecte ‘Obrir Girona’


Ha passat quasi un any des que es decretés l’estat d’alarma a Espanya. La situació de pandèmia ha alterat la nostra vida a nivells que no esperàvem, i amb les primeres vacunes que es van injectar al desembre vam començar a veure la llum al final del túnel. Ja són moltes les veus a Europa que aposten per utilitzar un Passaport Covid, de fet, la Comissió Europea proposarà el 17 de març la creació d’aquest “Passi Verd Digital”. A nivell nacional, ja ens hem familiaritzat amb els controls de temperatura i sorgeixen iniciatives noves com “Obrir Girona”, amb la qual s’intentarà avançar un pas més en el procés de tornar a una vida pre-pandèmica.

Projecte “Obrir Girona”

El projecte “Obrir Girona” és una prova pilot que es durà a terme a la ciutat de Girona, amb l’objectiu de tornar a una situació semblant a la que vivíem abans de març de 2020, amb la celebració d’esdeveniments públics multitudinaris; això sí, controlant a través de certificats digitals, que el públic no sigui portador del coronavirus.

Per això, les entitats que participen (Cambra de Comerç de Girona, Cambra de Comerç de Barcelona, International Chamber of Commerce, Departament de Polítiques Digitals de la Generalitat, Col·legi de Farmacèutics de Girona, Ajuntament de Girona, Universitat de Girona i Centre Blockchain de Catalunya) han desenvolupat una aplicació per a smartphones que servirà per acreditar que l’usuari de la mateixa té menys probabilitats de transmetre el coronavirus.

En ella, es reflectirà si una persona ha sigut vacunada en els últims sis mesos, si s’ha fet alguna prova serològica entre un a tres mesos enrere, o si s’ha sotmès a un test d’antígens en les últimes 48 a 72 hores.

Com es durà a terme el projecte?

Per executar el projecte, els organitzadors comptaran amb el suport d’una aplicació per a telèfons mòbils. L’aplicació que s’usarà és “AOKPass”, que ha sigut desenvolupada per la International Chamber of Commerce, International SOS i SGS Group. Aquesta aplicació permetrà, com hem comentat abans, verificar als usuaris el seu estat de salut, per a poder, per exemple, assistir a esdeveniments esportius.

A més, un punt fort del projecte és que està basat en tecnologia blockchain, la qual cosa permet mantenir la privacitat de les dades personals d’una manera segura i immutable, donat que és l’usuari de l’aplicació l’únic responsable de les seves dades.

Les dades relatives a la salut de l’usuari únicament s’emmagatzemaran en el dispositiu mòbil del mateix; no ens trobem davant el cas en què es vagi a guardar aquesta informació en una base de dades externa, ni en un sistema centralitzat.

Què és la tecnologia blockchain?

La tecnologia blockchain (cadena de blocs) és una tecnologia que permet crear bases de dades obertes i descentralitzades. El seu ús més reconegut ha sigut en el cas de les criptomonedes, en el qual s’usa per a reflectir les transaccions que es realitzen en aquest entorn.

Aquest sistema es basa en una xarxa de nodes connectats entre sí en els que es distribueix la informació, i com no hi ha un “ens central”, és aquesta xarxa la que verifica les transaccions que es duen a terme en la mateixa.

Com hem comentat, la blockchain utilitza una xarxa de nodes connectats entre sí, que és on s’emmagatzema la informació; això significa que la informació és accessible per a cadascun dels nodes? No, aquesta informació estarà xifrada, i en aquest cas, s’utilitzarà el mètode de criptografia de clau pública i clau privada, que únicament permet al “propietari” d’aquesta informació accedir a ella.

Llavors, això és el mateix que un passaport covid?

Com hem pogut apreciar a les notícies dels últims dies i setmanes, cada vegada són més les veus que sol·liciten un “passaport europeu” per a poder viatjar, en el que consti que aquella persona no té el coronavirus. Podríem pensar que aquesta aplicació és un tipus de passaport “covid-free, encara que com expliquen els organitzadors, aniríem desencaminats.

El President Executiu del Centre Blockchain de Catalunya (Quirze Salomó), va comentar en una entrevista per a “324.cat” que l’ús d’aquest mètode no és el mateix que un passaport covid.

“Un passaport identifica a la persona necessàriament, i a més, duu una sèrie de credencials clau. Això és un passi. L’únic que et dóna, quan tu mostres la credencial allà on vagis, és que verifica que tu ets OK. Únicament sap que tens llum verda per assistir a l’acte. Únicament hi ha la teva fotografia, per a saber que és teu, i mostra que aquesta persona té l’OK.

Pel que podem veure, les diferències principals amb el “passaport europeu” que s’està plantejant aquests dies són:

  1. La informació del “passaport europeu” serà emmagatzemada per cada estat, o en el seu defecte, per algun organisme de la Unió Europea. Per altra banda, veiem que en el cas de l’aplicació AOK Pass, aquestes dades estaran emmagatzemades en els dispositius de cada usuari, sense que hi hagi una base de dades centralitzada que les controli.
  2. En el cas del passaport europeu, ens trobem davant uns protocols d’identificació més complets, donat que haurem de facilitar totes les dades que facilitaríem per a sol·licitar un passaport estàndard. Pel contrari, amb l’ús de l’app, únicament farà falta una fotografia de l’usuari per identificar-lo, sense necessitat d’introduir cap altra dada.

Per a tornar a una vida com la que vivíem abans de març de 2020 faran falta molts esforços per part dels països que estan administrant vacunes als seus habitants. Tanmateix, si aquesta prova pilot funciona, i llança unes dades positives, podríem tornar a una certa normalitat pre-pandèmica abans de l’esperat, i com hem vist, la tecnologia serà la nostra gran aliada per aconseguir aquest objectiu.

Us seguirem informant sobre aquest assumpte, i si necessiteu més informació, no dubteu en contactar amb nosaltres; estem a la vostra disposició!

L’Equip de Pymelegal