Pròxims canvis en l’actual política de consentiment de Google


Utilitzes cookies o dades personals per oferir anuncis personalitzats? Si és així, segueix llegint, Google realitzarà un canvi que t’interessa saber.

Fa uns mesos vam comentar la desaparició de les cookies, la situació en què ens trobàvem, que va obligar Google a prendre aquesta decisió i quines alternatives plantejava. A les següents línies parlarem dels canvis que realitzarà Google a partir de l’11 de maig i les conseqüències de no complir amb l’estipulat.

1. Es modificarà el nom de la política de consentiment d’usuaris de la Unió Europea

El nom passarà a ser “Política de consentiment d’usuaris europeus”. Aquest canvi es realitzarà amb la intenció d’aclarir l’àmbit d’aplicació d’aquesta.

2. Serà necessari el consentiment dels usuaris que es trobin a l’Espai Econòmic Europeu i al Regne Unit per utilitzar cookies o les seves dades personals per mostrar anuncis personalitzats (remarketing).

Per sol·licitar correctament el consentiment és necessari informar als usuaris de quines cookies s’utilitzen al web, la seva finalitat, temps de conservació i qui les gestiona, així com guardar una prova del seu consentiment i oferir informació sobre com es pot revocar el consentiment prestat inicialment.

Després del canvi, no es permetrà realitzar promocions que infringeixin aquesta política; En relació amb els productes de Google que s’utilitzin al seu lloc web o aplicació que estiguin sota el seu control o de les seves filials o clients, s’aplicaran les següents obligacions respecte als usuaris finals de l’Espai Econòmic Europeu i del Regne Unit:

  • Ha d’obtenir un consentiment amb validesa legal dels usuaris finals per a:
    • Utilitzar les cookies o un altre emmagatzematge local quan sigui legalment necessari.
    • Recollir, compartir i utilitzar dades personals amb l’objectiu de personalitzar anuncis.

Així mateix, haurà d’identificar clarament els tercers que poden recollir, rebre o utilitzar les dades personals dels usuaris finals a conseqüència de l’ús que faci d’un producte de Google. També s’haurà de facilitar als usuaris finals la informació de manera visible i de fàcil accés sobre com utilitzen aquests tercers les seves dades personals.

En cas d’incomplir amb l’establert, Google podria cancel·lar el compte i no permetre realitzar accions de remarketing y/o retargeting, això sí, enviarà un missatge al menys 7 dies abans de suspendre el compte.

En conclusió,

Google canviarà la seva política de consentiment de dades d’europeus i del Regne Unit perquè aposta per millorar la privacitat i la seguretat dels seus usuaris.

Qualsevol consulta que tingueu al respecte no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres.

L’equip de PymeLegal