Protecció de dades i geolocalització de treballadors.


Cada vegada és més habitual que les empreses optin per instal·lar sistemes de localització GPS en els vehicles o terminals mòbils que utilitzen els seus empleats amb la finalitat de controlar l’ús que es fa d’aquests recursos, però, quina implicació té això a nivell de LOPD?

En primer lloc, partim de la base de que les dades de geolocalització es consideren dades de caràcter personal, ja que permeten la identificació de l’interessat.
S’haurà de tenir en compte que el tractament d’aquestes dades (localització) haurà de ser proporcional a la finalitat per la qual es recullen, corresponent a una necessitat de l’empresa relacionada amb la seva activitat. En referència a això, el Grup de Treball de l’Article 29, en un dels seus dictàmens, diu que “…el tractament de les dades de localització pot estar justificat si es duu a terme formant part del control del transport de persones o béns o de la millora de la distribució dels recursos per a serveis en punts remots (per exemple, la planificació d’operacions en temps real) o quan es tracti d’aconseguir un objectiu de seguretat en relació amb el propi empleat o amb els béns o vehicles al seu càrrec. Per contra, el Grup considera que el tractament de dades és excessiu en el cas que els empleats puguin organitzar lliurement els seus plans de viatge o quan es dugui a terme amb l’única finalitat de controlar el treball d’un empleat, sempre que pugui fer-se per altres mitjans. En aquests dos casos, la seva finalitat no justifica l’ús d’un tractament que, pel tipus de dades recollides, suposa una innegable intromissió.”

A més, el dictamen assenyala que un empresari no hauria de recollir dades de localització en relació amb un empleat fora del seu horari laboral (si són equips o vehicles que també es poden usar per a finalitats privades hauran de disposar d’un sistema que permeti desactivar la funció de localització).

Dit això, s’ha d’informar als treballadors implicats de la instal·lació d’aquests controls i de la seva finalitat. No és necessari comptar amb el consentiment de l’interessat, però si és exigible informar-los (article 5 de la LOPD).

És important també que el responsable del fitxer o tractament notifiqui al Registre General de Protecció de Dades la creació d’aquests fitxers per aquesta finalitat, o modifiqui un possible fitxer inscrit de recursos humans afegint aquesta nova finalitat de geolocalització.

Per últim, l’AEPD recomana un període de retenció d’aquestes dades de localització per part de l’empresa que no superi els dos mesos.

Si com client nostre o partner necessita un model de clàusula informativa de protecció de dades sobre geolocalització posi’s en contacte amb nosaltres.