L’AMPA i la LOPD.


Les AMPA (Associacions de Mares i Pares d’Alumnes) tenen atribuïdes unes funcions que comporten el tractament d’informació dels seus socis, alumnes, col.laboradors, voluntaris, etc. i el seu exercici implica el tractament de dades de caràcter personal amb el que estan obligades a una sèrie de requisits establerts per la LOPD.

Aquests requisits són els següents:

– Garantir els principis de la LOPD (tractar les dades de manera lleial i licita, recollir només les dades necessàries per la finalitat corresponent i no utilitzar-les per altres finalitats, tractar dades exactes/actuals i conservar-les).
– Notificar el corresponent fitxer, per exemple de SOCIS, a l’Agència de Protecció de Dades (AEPD).
– Informar als associats de que les dades recollides per l’AMPA formaran part d’un fitxer, la seva finalitat, els possibles destinataris de la informació i els drets dels titulars de les dades (drets ARCO).
– Obtenir el consentiment dels associats pel tractament de les seves dades, incloses imatges (fotos blog, web AMPA, butlletí, etc.).
– Disposar d’un compromís de confidencialitat amb els treballadors de l’AMPA.
– Signar un acord d’encarregat de tractament amb tercers que prestin serveis en nom de l’AMPA (gestió extraescolars, pàgina web, gestió administrativa, etc.)
– Disposar d’un document de seguretat intern i aplicar les mesures que estableix el Reglament (RD1720/2007).
– Si l’AMPA té pàgina web, haurà d’incloure a més, els avisos legals corresponents (avis legal, política de privacitat i cookies).

Per tant, tot i que l’AMPA és una entitat de menor estructura que la pròpia escola, i a priori, gestiona menys dades, és important tenir en compte aquests principis.