Comparativa LOPDGDD vs RGPD


Un mes després de l’aprovació de la nova Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD), volem fer un repàs al desenvolupament i complement que ha suposat la nova LOPDGDD respecte al RGPD.

Es per això que us adjuntem un document que resumeix els aspectes que ha complementat la nova Llei amb els articles de referència.

Esperem que us sigui d’utilitat. 

Document adjunt