Avisos Legals Pàgina Web.

avisos_legales_pagina_web

Una de les consultes més freqüents quan posem en marxa una web corporativa o una tenda online és: quins avisos legals ha d’incorporar la pàgina per a complir amb la LOPD i la LSSICE? En aquest post intentarem resumir la tipologia de textos legals que ha d’incorporar tota pàgina web i la normativa vinculant. Abans, és important assenyalar que la LSSICE vincula a totes les pàgines web que exerceixin algun tipus d’activitat econòmica o lucrativa per al prestador (directa o indirecta). A partir d’aquí, podem deduir que hauran de complir amb la LSSICE les pàgines web corporatives, les tendes online (encara que al darrera hi hagi un autònom), un autònom amb una web informativa sobre el seu negoci, un blog amb anuncis de tercers, etc. Només quedaria exclosa la pàgina web o blog que parli sobre aficions personals i sense cap tipus de publicitat, i tot i això, haurà de complir amb la LOPD, si per exemple disposa d’un formulari de contacte amb la intenció d’enviar un butlletí periòdic amb finalitats promocionals.

Textos legals a tenir en compte:

Avis Legal (LSSICE): haurà d’incloure dades identificatives sobre el titular de la pàgina com la raó social, NIF/CIF, dades de contacte (mail o telèfon), dades d’inscripció al registre mercantil, número de col·legiat (si es el cas) … entre altres dades.

Política de Privacitat (LOPD): si es recullen dades personals en algun formulari caldrà informar del tractament que es farà de les dades i els drets que té l’afectat.

Política de cookies (LSSICE): si s’utilitzen, informar a l’usuari del seu ús/finalitat i els mecanismes per a desactivar-les. (no totes les cookies estan afectades).

Condicions generals de contractació (LSSICE – tenda online): Per al cas d’un e-commerce haurem d’incloure unes condicions de contractació que incloguin aspectes com els tràmits per a celebrar el contracte, la forma d’acceptació del mateix, formes de pagament, polítiques de devolució del producte, etc. Aquí poden intervenir altres normatives com la de defensa de consumidors i usuaris, contractació electrònica i altres normatives especifiques depenent de
l’ activitat en qüestió.

Clàusula per a enviaments comercials (LSSICE-LOPD): Si es realitzen enviaments d’aquest tipus, haurem d’incloure el text corresponent informant sobre l’existència d’un fitxer que inclou les dades personals i la possibilitat de donar-se de baixa d’aquests enviaments (consultar post ‘enviament de comunicacions comercials electròniques‘).

Aquests són els avisos legals més rellevants tenint en compte que s’hauran de revisar aspectes concrets i individuals de cada pàgina web per a cobrir totes les funcionalitats, serveis i tractament de dades que es realitzin a través de la mateixa.

L’Equip de PymeLegal.