Adaptació LOPD


L’adaptació a la LOPD per una empresa no és un procés llarg, però tampoc un simple tràmit que es pugui posposar.

La adaptació a la LOPD d’una empresa es resumeix en els següents passos :  

– Registrar els fitxers que es tracten a la Agència Española de Protecció de Dades.
– Disposar d’un Document de Seguretat actualitzat que descrigui el tractament que es fa de les dades.
– Implantar una sèrie de mesures de seguretat i protocols que estableix el reglament segons el RD1720/2007
– Signar acords de confidencialitat amb els treballadors i els encarregats de tractament que ens presten un servei (gestor laboral, empresa manteniment, etc.)
– Donar a conèixer als treballadors (usuaris amb accés a dades) la normativa a través d’un manual
– Incloure els avisos legals d’informació i consentiment en formularis, factures, email, videovigilància, pàgina web, etc..
– Posar a disposició dels “propietaris de les dades” els drets ARCO (accés, rectificació, cancel·lació, oposició)
– Realitzar una auditoria biennal.

La Llei Orgànica de Protecció de Dades és d’obligat compliment per a TOTES les empreses que en la seva activitat puguin tractar dades de caràcter personal, ja sigui informàticament o en paper. A Pymelegal simplifiquem aquest procés i li posem fàcil perquè compleixi amb la normativa en tot moment i pugui centrar-se en el seu negoci .