La importància de registrar la nostra marca.


Actualment acostumem a identificar els productes/serveis d’una empresa a través de la marca, la qual ens transmet informació sobre la seva qualitat, origen, imatge, essència, valor i filosofia entre d’altres aspectes.

Tot l’esforç destinat a millorar la nostra imatge de marca pot veure’s afectat sinó es registra adequadament, ja que poden aparèixer competidors que utilitzin noms idèntics o similars a la nostra marca per identificar els seus productes/serveis, provocant confusió en el consumidor.

Davant d’això, a més de la possible repercussió final a les nostres vendes també es pot veure afectada la reputació de la nostra marca, en cas de que la competència ofereixi productes d’inferior qualitat.

El registre d’una marca atorga al seu titular el dret exclusiu a utilitzar-la, així com impedir que tercers comercialitzin productes/serveis idèntics o similars amb la mateixa marca o amb una de similar induint a error o confusió.

Per tot això, tenint en compte els aspectes/valors que transmet la marca i la importància que té per les empreses, és vital assegurar-se de que la tenim registrada en aquells països en els que tenim presencia i en els que tinguem previst entrar a curt-mitja termini.
Com us vam anunciar fa uns dies, a PymeLegal hem llançat el servei de registre de marques online, on assessors especialitzats us ajudaran amb el procés de registre de la vostra marca i us assessoraran amb els possibles dubtes que tingueu en aquest sentit.

A més, us oferim una avaluació prèvia gratuïta per assessorar-vos abans de tramitar la sol·licitud analitzant les possibilitats d’èxit del registre i les classes més recomanables pel vostre producte o servei. Podeu ampliar informació aquí http://www.pymelegal.es/web/ca/registro-marcas.

Si teniu algun dubte en el podeu enviar a [email protected].