L’interès legítim: un calaix de sastre?

Interès legítim

Ja sabem que, amb la regulació de l’RGPD, hi ha sis bases jurídiques que ens permeten tractar les dades de forma lícita: el consentiment, el tractament per a l’execució d’un contracte, el compliment d’una obligació legal, l’interès vital de l’interessat, la missió d’interès públic i l’interès legítim (IL). Aquestes bases legitimadores, doncs, es converteixen en … Read more