Protecció de Dades i Relacions Laborals

guia-relaciones-laborales-proteccion-datos-pymelegal

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades ha publicat la seva guia sobre protecció de dades i relacions laborals. En ella s’analitza el tractament de les dades des de la selecció de personal, durant la relació laboral en sí mateixa i fins a la finalització del contracte de treball. En aquest post, comentarem les implicacions relatives … Read more