Què és un Delegat de Protecció de Dades o DPD/DPO?

Aquesta figura, coneguda popularment com a DPD o DPO (per les seves sigles en anglès, Data Protection Officer), constitueix un dels elements claus del RGPD: és el garant del compliment de la normativa de la protecció de dades a les organitzacions. Al Delegat de Protecció de Dades, que haurà de comptar amb coneixements especialitzats en  … Read more