Checklist pel compliment de la protecció de dades a la teva empresa

checklist-control-cumplimiento-proteccion-de-datos

Avui en dia, tant l’RGPD com l’LOPDGDD haurien de ser ja àmpliament coneguts i aplicats per les entitats que tracten dades personals, però la realitat és una altra bastant diferent. Segons bastants informes de varis organismes, entre ells la pròpia AEPD, són normatives bastant desconegudes, malgrat els seus esforços per a donar-los notorietat. Volem aportar … Read more