Procés d’anonimització: malentesos

Proceso de anonimización: malentendidos

Anonimitzar i pseudonimitzar són paraules que semblen a simple vista sinònimes, encara que el cert és que no és així. L’Agència Espanyola de Protecció de Dades va elaborar una guia referent a l’anonimització de les dades i, posteriorment, ha indicat els 10 malentesos més comuns que poden donar-se al voltant d’aquests conceptes. El primer que hem de … Read more