Protecció de dades sobre imatges il·lícites


Aquesta setmana volem exposar un tema que, amb la societat digital en la que estem avui en dia, ens pot afectar a tots: imatges que no volem que apareguin a la xarxa.

Les imatges i vídeos són dades personals, per això si hi ha alguna d’aquestes dades personals que no volem que aparegui perquè pot vulnerar els nostres drets i llibertats, existeixen canals i procediments per a sol·licitar que aquestes imatges siguin retirades.

En primer lloc, hem de separar les dues situacions que anem a exposar: la primera, la situació en la que aparegui una imatge que no volem que surti no havent de ser de contingut il.lícit. La segona és que aparegui una imatge amb contingut sexual o en la qual es mostrin actes de violència, posant en alt risc els drets i llibertats dels afectats, especialment víctimes de violència de gènere o menors.

Ús d’imatges sense consentiment

En el primer cas, s’ha de sol·licitar a la persona que la va pujar que la retiri. Si aquesta via no sorgeix efecte, haurem de sol·licitar a la pàgina web que l’ha exposat, l’exercici del dret de supressió, davant el qual l’empresa haurà de respondre’t en el termini d’un mes. Si aquesta resposta és insatisfactòria o no reps resposta, podràs interposar la reclamació corresponent davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) en la que hauràs d’acompanyar la documentació acreditativa de la sol·licitud de supressió.

Ús d’imatges amb contingut sexual o actes de violència

En el segon cas, quan hi hagi una imatge amb contingut sexual o en la qual es mostrin actes de violència, posant en alt risc els drets i llibertats dels afectats, especialment víctimes de violència de gènere o menors, a més de seguir els passos del primer cas, si aquests no donen els seus fruits, podrem activar altres vies. Una d’aquestes vies és el Canal Prioritari que posa a la disposició del ciutadà l’AEPD. Les reclamacions rebudes seran analitzades prioritàriament, permetent que l’Agència, com Autoritat independent, pugui adoptar, si és precís, mesures urgents que limitin la continuïtat del tractament de les dades personals. 

Com funciona el canal prioritari?

1. Sol·licitar la reclamació descrivint les circumstàncies en les quals s’ha produït de forma no consentida la difusió de les imatges. Haurem d’indicar si la persona afectada és víctima de violència de gènere, abús o agressió sexual o assetjament i si pertany a qualsevol altre col·lectiu especialment vulnerable: menors d’edat (especificant si és menor de catorze anys), persones amb discapacitat o malaltia greu o en risc d’exclusió social.

2. Si les imatges o contingut s’estan difonent a internet, haurem de copiar i enganxar les URLs d’accés al contingut, identificant de forma clara el perfil social a través del qual es produeix la difusió. 

3. S’haurà d’exposar si el cas de la reclamació s’ha denunciat davant les instàncies policials, indicant les instàncies administratives o judicials concretes i la referència dels procediments que s’estiguin tramitant.

4. Especificar les accions que hàgim dut a terme anteriorment, com per exemple sol·licitar al prestador de servei la retirada.

5. Haurem d’adjuntar els documents rellevants que acreditin la reclamació. Particularment, una còpia de la pantalla o del dispositiu on pugui apreciar-se clarament el servei (la xarxa social, el portal de vídeo o de blogs…) a través del qual s’estan difonent les imatges.

6. L’Agència realitzarà una anàlisi de la reclamació. Determinarà si és necessari prendre Mesures Urgents per a limitar el tractament de les dades personals. 

És un procediment fàcil i ràpid que pot ajudar-nos; sense oblidar, que la gran via d’actuació és la denúncia a instàncies policials, i que totes les vies poden ser paral·leles.

Si necessites mês informació sobre l’ús d’imatges il·lícites, contacta’ns, estarem encantats de poder ajudar-te.

*Font AEPD