Protecció de dades per comunitats de propietaris.

comunidad propietarios

Algun administrador de finques o el president d’alguna comunitat ens ha preguntat si les comunitats de propietaris estan obligades a complir amb la Llei de Protecció de Dades, i la resposta és SÍ. Tot i que, evidentment, per la seva tipologia en la majoria de casos li serà més fàcil de complir amb la normativa, la comunitat de propietaris ha de complir amb algunes obligacions en matèria de LOPD.

Aquestes són:

– Notificar el fitxer de ‘Comunitat de Propietaris’ a l’Agència de Protecció de Dades. Si, a més, la comunitat tingués algun treballador al seu càrrec (neteja, jardí, manteniment, etc.) també s’hauria de notificar el de ‘Treballadors’ i si hi ha càmeres instal·lades gravant imatges el de ‘Vídeo vigilància’. Les inscripcions es realitzen a nivell de CIF.

– Si disposen de vídeo càmeres que graven imatges hauran de penjar el cartell informatiu just a l’entrada de la finca.

– Si la comunitat la gestiona un administrador de finques, s’haurà de signar amb aquest un compromís de confidencialitat com a encarregat de tractament.

– La comunitat haurà de disposar d’un document de seguretat que pot custodiar el president o el propi administrador de finques. Aquest document de seguretat contindrà els apartats mínims exigibles i estarà a la disposició dels veïns. Aquest document implica l’aplicació d’una sèrie de mesures tècniques que estableix el reglament.

– Els càrrecs de la comunitat (president, vicepresident, etc.) hauran de signar un compromís de confidencialitat respecte les dades dels veïns als quals poden accedir en virtut del seu càrrec.

Al haver-hi rotació en els càrrecs de la comunitat, és important fer una revisió anual de la documentació corresponent per tenir-la al dia i, en cas de canvi d’administrador de finques, per exemple, serà obligatori modificar el fitxer notificat a l’Agència de Protecció de Dades ja que consta com a encarregat de tractament de la comunitat.

Els adjuntem enllaç per si volen consultar si la seva comunitat té els fitxers correctament inscrits a l’Agència:
Comprovació fitxers inscrits (amb el CIF)