Coneix els teus drets de protecció de dades


Saps quins són els teus drets de protecció de dades i com pots exercir-los? És important conèixer que la normativa de protecció de dades ens atorga una sèrie de drets i podem interposar una reclamació sobre aquests drets, si s’estan vulnerant.

En l’article d’avui volem parlar-te de quins són els drets de protecció de dades, a qui has de dirigir-te per exercir-los i resoldre alguns dubtes referents a aquesta temàtica.

Quins són els teus drets?

  • Dret d’informació:

El responsable del tractament sempre haurà d’identificar-se i informar-te sobre la utilització de les teves dades, per a què són necessàries, fins quan les conservaran, si es cediran a tercers o es transfereixen a altres països i si s’utilitzaran per elaborar perfils. També haurà d’informar-te de com pots exercir els teus drets de protecció de dades.

  • Dret de rectificació:

L’afectat té dret a corregir o completar les dades personals que el concerneixin i que siguin inexactes o incompletes.

  • Dret d’accés:

Aquest dret et permetrà saber si una entitat està tractant les teves dades, quina finalitat tenen, a qui envien aquestes dades, si es produeixen transferències internacionals, quines categories de dades tracten, de qui les ha obtingut, fins quan les conservaran i si s’elaboren perfils amb aquestes dades i s’adopten decisions automatitzades.

  • Dret d’oposició:

Tens el dret d’oposar-te a què una entitat tracti les teves dades quan el tractament d’aquestes sigui amb un objectiu de màrqueting o per motius personals, a menys que el responsable tingui un interès legítim.

Podràs sol·licitar que eliminin les teves dades definitivament, si ja no són necessàries per al motiu pel qual es van recollir, si s’han tractat de forma il·lícita, si vols retirar el consentiment, si t’has oposat al seu tractament, si les van obtenir quan eres menor d’edat o per complir una obligació legal.

  • Dret a la limitació del tractament:

Podràs sol·licitar la suspensió del tractament de les teves dades si vols que comprovin la seva exactitud, quan el tractament sigui il·lícit i vulguis que es limiti o quan t’oposis a un tractament.

  • Dret a la portabilitat:

Quan dones el consentiment pel tractament de les teves dades o executes un contracte, pots sol·licitar aquestes dades per transmetre-les a un altre responsable de tractament.

Com pots executar els teus drets?

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) s’encarrega de protegir el teu dret d’accés, rectificació, limitació, oposició, supressió (o dret a l’oblit), portabilitat i limitació al tractament.

El RGPD permet que els afectats puguin exercir aquests drets davant del responsable del tractament. O, en el cas que s’hagi acordat amb el responsable, també pot exercir-los l’encarregat de tractament.

També podràs presentar una reclamació davant l’AEPD, però abans hauràs d’haver-te dirigit al responsable de tractament i poder acreditar-lo amb la documentació adequada. Si l’entitat responsable no et respon en un període d’un mes, o si la resposta no ha estat la que esperaves, podràs interposar la reclamació en l’AEPD.

Tot i així, el termini de resposta d’un mes pot prorrogar-se altres dos mesos en el cas que fos necessari. Per exemple, si és un assumpte complicat o el nombre de sol·licituds és molt elevat. En aquest cas, el responsable del tractament haurà d’informar-te d’aquesta pròrroga dins d’un termini d’un mes a partir de la recepció de la sol·licitud.

El que has de recordar sobre els teus drets:

  • L’exercici del dret d’informació com els drets als afectats són gratuïts. Encara que si les sol·licituds d’aquests drets es repeteixen constantment o són infundades o excessives, el responsable pot negar-se a actuar o cobrar uns costos administratius.
  • Les sol·licituds s’hauran de respondre en un termini d’un mes, a menys que siguin molt complexes o hagi un número de sol·licituds elevat, que podria prorrogar-se dos mesos més.
  • El responsable del tractament està obligat a informar-te sobre els mitjans que tens per exercir els teus drets de protecció de dades.
  • Si el responsable del tractament no actua davant d’una reclamació, haurà d’informar a l’afectat en un termini d’un mes des de la recepció de la sol·licitud. A més, també haurà d’informar de la possibilitat de reclamar davant una Autoritat de Control.

Recorda que si tens algun dubte alhora d’exercir els teus drets, et podem assessorar en tot el que necessitis. Tenim un equip d’advocats especialitzat en protecció de dades que t’acompanyarà.

L’equip de PymeLegal.