Com redactar els textos legals d’una app?

condiciones-uso-app-pymelegal

Les apps o aplicacions mòbils ja formen part del nostre dia a dia. Cada vegada més empreses es llancen a crear un espai específic en el que tractar amb els seus clients de forma més còmoda per a ells, i els usuaris es decanten per descarregar-les per operar amb major facilitat i accedir a ofertes especials i a un tracte més personalitzat. En un món en el que la majoria de les compres es porten a terme a través de mòbils o tablets, entrar en aquest canal és clau per estar al mercat. Però quins aspectes hem de tenir en compte abans de llançar-nos a dissenyar una app? I, pel que fa als drets de l’usuari, quins textes legals ha de tenir la nostra aplicació?

Cada vegada és més comú que pymes que obren aquest canal i start-ups que llancen una nova solució al mercat, ens consultin en relació amb les obligacions que es generen a nivell legal a l’hora de crear la app, sobretot en el que a protecció de dades es refereix. A més, l’entrada en vigor del nou Reglament de Protecció de Dades reforça les obligacions en aquest sentit, atorgant més garanties al consumidor pel que fa referència a la seva informació personal. Amb aquest nou text –al que haurà d’adaptar-se la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) espanyola– serà obligatori informar en major mesura sobre, per exemple, què farem amb les dades recopilades i fins quan les emmagatzemarem, entre altres mesures.

El Reglament introdueix nous elements, com el dret a l’oblit i el dret a la portabilitat, que milloren la capacitat de decisió i control dels ciutadans sobre les dades personals que confien a tercers. Però, en el que ara ens concerneix, entre altres mesures, existeix un deure d’informar prèviament sobre una sèrie d’aspectes, a través de diferents textes legals que analitzarem a continuació, i que solen recollir-se en les anomenades “condicions d’ús”. En elles té especial importància tot el referent al tractament de dades personals i privacitat de l’usuari.

Quina informació han de contenir les Condicions d’ús d’una app?

– Condicions generals d’ús

Les Condicions generals d’ús són aquelles que s’aplicaran de forma genèrica (és possible incloure condicions particulars per a casos concrets, que prevaldran sobre el que dictin les generals). Incloure un text de condicions d’ús en qualsevol app és bàsic per a que el seu propietari estigui cobert i per a que qui la descarregui tingui tota la informació necessària sobre què implica l’ús de l’aplicació. Cobrir tots els requisits legals és clau per evitar possibles sancions o problemes: és necessari ser clar i adequar el text al cas concret de la nostra app (de poc ens servirà un ‘còpia-enganxa’), així com obtenir el consentiment exprés de l’usuari.
En les condicions generals d’ús hem d’aclarir per a què serveix (i per a què no) la nostra app i, per tant, quins usos es consideraran indeguts, així com instar als usuaris a complir la llei en tot cas. Per exemple, podem prohibir expressament la difusió de continguts inadequats (racistes, masclistes, etc.), la introducció de publicitat o la suplantació d’identitat.

– Propietat intel·lectual i industrial

També és convenient fer referència a la propietat intel·lectual i industrial. Es tracta de reservar-se tots els drets sobre les marques, noms comercials o altres signes distintius, les patents, i la propietat intel·lectual, pel que fa al contingut i disseny de l’aplicació. El mateix s’aplica als continguts de la app, incloent textos, gràfics, imatges, el seu disseny, etc. És millor ser específic en l’enumeració, tot i que també és correcte crear un llistat obert.

– Exclusió de responsabilitat

Fins a on arriba la responsabilitat de l’empresa en relació a l’ús de la app i les conseqüències que d’aquesta es derivin? És important donar resposta a aquesta pregunta de forma concreta, cobrint tots els fronts, amb el fi d’advertir sobre en quins casos l’empresa queda exonerada de responsabilitat. Per exemple, és important aclarir que l’empresa no serà responsable, amb els límits existents, dels danys i perjudicis causats a l’usuari com a conseqüència de la indisponibilitat, errades d’accés i falta de continuïtat de l’aplicació mòbil i els seus serveis.

– Política de privacitat

Aquest és un dels punts més importants que has de tenir en compte. Aquí entra en joc la LOPD, així com la Llei de serveis de la societat de la informació (LSSI). Entre altres coses, ha d’identificar-se al responsable del fitxer, informar sobre la seva finalitat, recaptar el consentiment de l’usuari, garantir la seguretat del tractament de dades i informar de quina destinació es donarà a aquesta informació (si se cedirà o no a tercers, per exemple). És molt important aclarir de quina forma podran exercir-se els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com informar sobre les mesures de seguretat existents i l’existència de cookies, si s’utilitzen.

El nou Reglament europeu sobre protecció de dades (que començarà a aplicar-se en 2018) introdueix conceptes com el privacy by design que obligarà als desenvolupadors a tenir en compte la privacitat en el moment en què es dissenya l’aplicació amb l’objectiu que les empreses tinguin la privacitat com una prioritat en la seva estratègia. A més, obligarà a establir protocols en cas de bretxes de seguretat i altres mesures en la línia de donar més garanties al ciutadà i transparència sobre l’ús de les seves dades.

Si estàs desenvolupant una app per a la teva empresa i necessites ajuda amb els teus textos legals, posa’t en contacte amb nosaltres i t’ajudarem.

PymeLegal – info@pymelegal.es – 93.419.05.35