Desaparició de les Cookies


El passat 2020 Google, el cercador més usat del món amb una quota de mercat del 70%, va anunciar la desaparició de les cookies de tercers per a 2022, posteriorment va decidir retardar-ho fins a 2023. Aquests arxius digitals són l’impuls de l’economia digital, atès que permeten recopilar informació sobre els nostres gustos i preferències i d’aquesta manera crear anuncis personalitzats. La seva desaparició planteja importants dubtes que passem a analitzar a continuació.

En quina situació ens trobem actualment?

La ciutadania està cada vegada més conscienciada sobre el valor de les seves dades i la importància de la seva privacitat digital. És per això que les empreses aposten per una major transparència quant al tractament de les dades dels usuaris. A aquest context li hem de sumar les últimes sancions de les autoritats de protecció de dades europees a Google.

Quines alternatives planteja Google?

Tenint en compte l’escenari descrit en el punt anterior, Google, cerca apostar per un sistema que permeti tenir les funcionalitats de les cookies juntament amb una protecció a la privacitat dels usuaris. Per a fer-ho s’han presentat diverses propostes, que passen per un procés de revisió per a veure si compleixen o no amb els estàndards determinats. D’aquestes, les dues que han sortit a la llum són:

  • FLoC (Federated Learning Cohorts):

Va ser la primera solució proposada per Google. Consistia a agrupar els usuaris segons les seves cerques de l’última setmana, i d’aquesta manera aconseguir grups de milers de membres classificats en funció dels seus gustos i aficions. Per a aconseguir la màxima privacitat aquestes dades serien recollides de manera anònima.

Aquesta proposta va ser altament criticada, entre altres punts, perquè, encara que resulti complicat, es podria arribar a identificar als seus integrants creuant les dades de diversos grups.

  • Topics:

És el model proposat per a substituir FLoC. En la seva elaboració s’han tingut en compte les crítiques que va rebre FLoC, amb la intenció de disminuir el risc d’identificació.

En aquesta proposta Google planteja analitzar els interessos de l’usuari i associar al navegador els cinc més freqüents. Aquests temes vindran predefinits d’un llistat elaborat per Google, que compta amb uns 350, però que pot variar, alguns exemples d’aquests temes poden ser “cotxes i vehicles” o “música pop”. Google ha indicat que entre els temes no hi haurà dades sensibles com a raça o religió. L’usuari podrà revisar el llistat i eliminar temes, així com també, desactivar la API de Topics en el seu navegador.

Una vegada determinats els 5 interessos de l’usuari, quan aquest accedeixi a una web que vaig usar Topics es compartirà aleatòriament un d’ells.

Quins avantatges presenta Topics?

  1. L’actual sistema de cookies dona als anunciants informació de la nostra navegació dels últims 18 mesos. Entre aquesta informació poden obtenir quan ens connectem o des que dispositiu ho fem. Això permet una anàlisi molt profunda i en conseqüència un perfil molt complet. Amb el sistema de Topics, les pàgines que l’usin únicament tindran accés a un dels 5 temes, que l’usuari prèviament podrà eliminar si no desitja o fins i tot desactivar-lo.
  2. Amb topics el procés es realitza en el propi dispositiu, això elimina la participació de servidors externs. Això implica que els temes que s’associïn a l’usuari no quedaran emmagatzemats en altres llocs.
  3. El llistat de temes serà desenvolupat per màquines, però darrere hi haurà persones que s’encarregaran de garantir que aquests no continguin biaixos.

En conclusió,

Google porta anys lluitant per trobar un sistema compatible entre els beneficis de les cookies i la protecció de dades dels usuaris, en els següents mesos veurem el resultat.

I recordeu, per a qualsevol dubte o consulta que us hagi sorgit referent a aquest tema, estem a la vostra disposició.

Equip de Pymelegal