Situació actual de la privacitat a Espanya


L’APEP (Associació Professional Espanyola de Privadesa) va publicar el passat 26 de maig un estudi titulat “Radiografia de la privadesa APEP 2021”, juntament amb la col·laboració de l’AEPD (Agència Espanyola de Protecció de Dades). L’objectiu de l’estudi és aconseguir un coneixement més gran sobre el sector i les persones que s’hi dediquen.

Índex:
1. Perspectiva sociodemogràfica de la professió
2. Formació dels professionals de la privacitat
3. Situació laboral i professional del sector
4. Afectació del COVID-19
5. Delegats de Protecció de Dades 
6. Certificats professionals

En les línies següents us resumirem els punts més destacables de l’estudi, per tal d’aconseguir-ne tenir una visió general.

1. Perspectiva sociodemogràfica de la professió

En aquest punt, destaca la necessitat de facilitar la incorporació de les noves generacions al sector i potenciar l’exercici de la professió per part de les dones. A nivell geogràfic actualment les comunitats de Madrid, Andalusia i Catalunya són les que concentren la majoria de les empreses de privadesa.

2. Formació dels professionals de la privacitat

Aquest és un dels punts més importants, atès que, amb més formació, es podrà oferir un millor assessorament que permeti assegurar el compliment del que estableix la normativa.

Dels resultats es desprèn que el sector està ben format, tot i així la majoria considera que pot millorar-ne la formació. Això és perquè és un sector en constant canvi i moviment que requereix una actualització constant per estar al dia de totes les novetats i afectacions aplicables.

situación-actual-de-la-privacidad-en-España-1

situación-actual-de-la-privacidad-en-España-2

3. Situació laboral i professional del sector

La majoria dels professionals es dediquen en exclusiva o gairebé en exclusiva a la privacitat i molt pocs consideren que la seva retribució està molt bé. Un dels motius pels quals es dóna aquesta situació és que els clients no veuen la feina darrere de l’assessorament que reben, per la qual cosa el factor clau per decidir entre una proposta o una altra no és la qualitat sinó el preu. Per acabar amb aquesta situació cal que l’usuari entengui el valor de la privacitat i la importància d’invertir-hi.

situación-actual-de-la-privacidad-en-España-3

4. Afectació del COVID-19

El COVID-19 ha afectat tots els sectors d’activitat i la privacitat no queda exempta. Com heu pogut anar veient a totes les notícies que hem anat publicant, la privacitat ha estat clau en totes les fases de la pandèmia, però què diuen els números? Realment les empreses dedicades a la privadesa han tingut més feina? Això és el que diuen les enquestes realitzades:

situación-actual-de-la-privacidad-en-España-4

Els professionals del sector s’han adaptat a la situació assessorant els seus clients sobre els canvis normatius que s’hi introduïen.

5. Delegats de Protecció de Dades (DPD o DPO per les sigles en anglès)

Com ja sabeu, el DPD és el garant del compliment de la normativa de protecció de dades dins d’una empresa. A continuació adjuntem una taula de les tasques realitzades pels DPO enquestats en els darrers 12 mesos:

situación-actual-de-la-privacidad-en-España-5

La majoria dels DPO estan externalitzats i es comuniquen i reben directament instruccions dels departaments directius.

6. Certificats professionals

Tot i que no és una prioritat per als més veterans del sector, sí que ho és per als més joves, ja que aquestes certificacions els permeten acreditar uns coneixements que els serveixin per accedir-hi.

En conclusió,

L’auge del sector fa necessari fer una anàlisi detallada sobre els factors que afecten per aconseguir un millor funcionament i unes millors prestacions per a tots els usuaris. Per ajudar-vos amb la vostra privadesa a PymeLegal estem certificats per poder fer aquest procés amb vosaltres, així que no ho dubteu contacteu amb nosaltres per saber-ne més.

L’Equip de PymeLegal