Condicions particulars de formació

Aquest acord regula les condicions per a la prestació del servei d’implantació del Reglament (UE) 2016/679 de Protecció de Dades (RGPD-GDPR) i de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) prestat per PYMELEGAL, S.L. amb C.I.F. B66021288, i domicili a Avda. Diagonal, 363 – 2n 1ª A – 08037 Barcelona (també el Prestador), i facilitat al CLIENT a través de la plataforma web www.pymelegal.es.

El CLIENT, amb caràcter previ, ha de tenir coneixement i acceptar aquestes condicions per a la prestació del servei de FORMACIÓ realitzada per PYMELEGAL, S.L., accessibles en tot moment des de www.pymelegal.es, podent ser impreses i emmagatzemades pel CLIENT. Així mateix, haurà de registrar-se indicant el seu nom i cognoms i una contrasenya, sobre els que té responsabilitat plena d’ús i custòdia, i és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades.

L’acceptació d’aquest document comporta que el Client:

 • Ha llegit, entén i comprèn el que aquí s’exposa.
 • És una persona amb capacitat suficient per a contractar.
 • Assumeix totes les obligacions aquí disposades.

Aquestes condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web de www.pymelegal.es.

I.- OBJECTE DE L’ACORD

Mitjançant aquest acord PYMELEGAL, S.L. prestarà al CLIENT el servei de FORMACIÓ, impartit per PYMELEGAL, de manera online i a través de la plataforma PODIA. La compra es realitzarà en el moment en què l’USUARI accepta la casella corresponent durant el procés de contractació en línia.

II.- DEFINICIONS

 • Client: La part contractant del curs escolli t. El Client pot ser tant una persona física, adult i major de 18 anys, com una persona jurídica.
 • Alumne: El Client directament o la persona física designada pel Client, que realitzarà en nom propi, el curs o cursos online de PYMELEGAL. L’alumne haurà de ser en tot moment major d’edat per a la realització de la formació.
 • Lloc web: plataforma d’aprenentatge virtual disponible per al Client/Alumne per PYMELEGAL , en el marc d’aquestes condicions. L’URL dedicada a aquest lloc web és la següent: https://pymelegal.podia.com/. Aquest lloc web és propietat de PYMELEGAL, S.L. , (inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 43735, foli 97, full 436862 i ubicada a Avda. Diagonal, 363 – 2n 1ª A – 08037 Barcelona.
 • Formació: eina d’aprenentatge a distància subministrada a l’alumne per PYMELEGAL .

III.- PROCEDIMENT DE COMPRA

El Client, per a poder accedir al curs de formació ofert per PYMELEGAL  i formalitzar el contracte, haurà de donar-se d’alta indicant el seu mail. Una vegada introduït haurà d’acceptar els termes del servei (aquestes condicions de contractació) així com la política de privacitat i clicar el botó de “següent”; haurà de facilitar el mode de pagament (mitjançant targeta de crèdit/dèbit o Paypal/Stripe). Un cop introduïts haurà de clicar el botó de “següent” i se’l durà al formulari final on haurà d’indicar el seu nom i cognoms i introduir una contrasenya. Si així ho desitja, podrà marcar la casella de “Accepto rebre correus electrònics d’informació sobre notícies d’interès per a vostè així com d’altres cursos oferts per Pymelegal”, i clicar el “botó de Finalitzar”. Per això, el Client haurà de proporcionar, de manera lliure i voluntària, les dades personals que li seran requerides, les quals es tractaran de conformitat amb el disposat a la política de protecció de dades del web (https://www.pymelegal.es/ca/politica-de-privacitat).

El Client/Alumne seleccionarà un nom d’usuari i una contrasenya, comprometent-se a fer un ús diligent dels mateixos i a no posar-los a disposició de tercers, així com a informar a PYMELEGAL  de la pèrdua o robatori dels mateixos o del possible accés per un tercer no autoritzat, de manera que aquest procedeixi al bloqueig immediat.

La inscripció només es pot fer en línia a través del lloc web i aquesta constitueix un acte d’acceptació irrevocable d’aquestes condicions. En cas de necessitat, pot contactar amb [email protected]. PYMELEGAL, en cap cas, pot ser considerada responsable de la no execució o mala execució dels serveis contractats.

El rebut de la compra del curs s’envia al client tan aviat com la comanda d’aquest sigui processada. És una prova legalment vinculant de la comanda quan es combina amb la factura original.

En cas de controvèrsies relatives a la naturalesa dels serveis de PYMELEGAL  o a l’ús del Client/Alumne del lloc web, la informació guardada en el dispositiu de pagament electrònic i en el marc de la recol·lecció automàtica d’informació per PYMELEGAL, S.L. , podria utilitzar-se com a evidència entre ambdues parts.

IV.- PREU, FORMA DE PAGAMENT I FACTURACIÓ

El preu de compra del curs de formació que es desitgi serà el que es mostri al lloc web en el moment de l’ordre o comanda. Els preus s‘expressen en euros i inclouen l’IVA corresponent. Els preus poden ser modificats en qualsevol moment sense previ avís; sempre se li aplicarà el que estigui vigent en el moment en què realitzi la compra. PYMELEGAL  no enviarà cap comprovant de comanda fins que hagi verificat que s’ha realitzat el pagament.

Totes les comandes es realitzen en euros i es paguen en euros. El client és l’únic responsable del pagament de les factures dirigides a ell. La totalitat de la formació es paga a l’inici del curs adquirit. Tots els pagaments s’han de fer a la vegada i en el moment de la compra del curs.

Com la comanda no comporta l’entrega física de cap producte, sent els serveis contractats utilitzats o descarregats directament del lloc web, PYMELEGAL informarà prèviament al Client/Alumne respecte al procediment que ha de seguir per a la seva utilització o descàrrega.

El pagament del preu per part del CLIENT es durà a terme mitjançant targeta de crèdit o mitjançant PayPal/Stripe. A l’adquirir la formació al lloc web a través de targeta de crèdit o dèbit, el Client/Alumne és redirigit a l’entitat encarregada de la passarel·la de pagament (Banc de Sabadell). En aquesta etapa, al Client/Alumne se li demanarà que ompli els camps corresponents amb el seu número de targeta bancària, data de caducitat i número de control. Les diverses etapes del procés de pagament estan totalment encriptades i protegides. La informació relacionada amb la comanda i el número de targeta no circula sense xifrar a Internet. El número de targeta no s’imprimeix en els documents, factures, rebuts de targetes de crèdit o altres comprovants. A més, PYMELEGAL  mai accedeix a la informació de pagament del Client/Alumne. La passarel·la de pagament no guarda els números de targeta una vegada que l’operació de pagament s’ha realitzat.

V.- DRET DE DESISTIMENT I CONDICIONS DE DEVOLUCIÓ

L’usuari té dret a l’exercici del dret de desistiment i per això compta amb un termini de 14 dies naturals des de la contractació del servei i el seu corresponent pagament, mitjançant tpv online Stripe/PayPal, sempre, que, d’acord amb l’establert a l’art. 103 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, no hagi començat la formació adquirida:

 1. el dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin a la prestació de serveis. Un cop el servei hagi sigut completament executat, quan l’execució hagi començat, amb previ consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seva part de què és conscient que, una vegada el contracte hagi sigut completament executat per l‘empresari, haurà perdut el seu dret de desistiment.
 2. el subministrament de contingut digital que no es presti en un suport material quan l’execució hagi començat amb el previ consentiment exprés del consumidor i usuari amb el coneixement per la seva part de què en conseqüència perd el seu dret de desistiment.

Si desitja exercitar el seu dret de desistiment, dins dels 14 dies naturals, i sol·licitar així la devolució de l’import de la contractació dels serveis de PymeLegal enviï’ns un mail a [email protected], havent omplert aquest formulari amb el seu número de client, mail i telèfon, dins del termini màxim dels catorze (14) dies naturals següents a la contractació de la comanda. Contactarem amb vostè en el termini de 24-48 hores laborables per a sol·licitar-li les dades necessàries per a tramitar la devolució. Una vegada verificat que el curs no s’ha iniciat, li reemborsarem l’import total de la compra. El termini per efectuar el reemborsament serà com a màxim de 14 dies naturals i a través del mateix mitjà en què es va efectuar la compra.

PYMELEGAL  li recorda que aquest dret no s’aplica a la persona jurídica.

VI.- OBLIGACIONS I RESPONSABILITAT

 1. DE PYMELEGAL

PYMELEGAL proporcionarà tots els seus recursos a l’entrega de la formació, i es compromet a complir amb la seva obligació com a proveïdor de serveis en la mesura de les seves possibilitats.

En conseqüència, la plataforma de formació de PYMELEGAL estarà accessible les 24 hores de dilluns a diumenge, condicionada a ser capaç de garantir els seus serveis donades les condicions de subministrament de xarxa del Client/Alumne.  El Client/Alumne reconeix que la formació pot no estar disponible en cas de què el mateix no pugui o sigui incapaç d’accedir a Internet o a aquest lloc web. PYMELEGAL no serà responsable de la incapacitat del client per accedir a la formació, sota aquestes circumstàncies. En particular, és el Client/Alumne qui ha de mantenir la seva pròpia protecció contra virus, així com la versió del seu navegador. PYMELEGAL no serà responsable de cap virus transmès a través del seu lloc web.

PYMELEGAL es reserva el dret a interrompre el servei a través del seu servidor, amb el fi de dur a terme el manteniment essencial, per a millorar el rendiment de la xarxa, o per qualsevol altra raó operacional en relació amb el manteniment. Per a aquest cas, s’informarà al Client/Alumne dins d’un espai de temps raonable, de la data en la que es proposa efectuar el manteniment.

De la mateixa manera, PYMELEGAL s’eximeix de qualsevol responsabilitat per l’accés no autoritzat als sistemes informàtics, o pel saqueig de qualsevol dada com a resultat del mateix. Tanmateix, PYMELEGAL aplica els mitjans apropiats per a prevenir les intrusions il·legals i no serà, en cap cas, responsable dels danys i perjudicis relacionats amb ell, tals com la pèrdua d’explotació, la pèrdua de benefici, la pèrdua de valor, danys o despeses.

 1. DEL CLIENT

El Client/Alumne accepta expressament haver verificat la compatibilitat entre la seva demanda i l’oferta de serveis i, reconeix plenament la recepció de tota la informació i l’assessorament necessaris per part de PYMELEGAL, per a què aquest acord pugui entrar en vigor amb el coneixement i la certesa vinculant.

El Client/Alumne garanteix actuar dins de la seva exclusiva responsabilitat si, a conseqüència de l’accés al servei, aquest no es realitza conforme al que es pot considerar actes raonables d’ús realitzats per aquell.

El Client/Alumne es compromet a comprovar prèviament que té les condicions necessàries per assistir a la formació. L’accés a la plataforma es realitza directament des d’un ordinador connectat a Internet. PYMELEGAL no es fa responsable en cas d’absència o deficiència d’aquesta connexió.

El Client/Alumne rebrà les seves dades d’accés (nom d’usuari/contrasenya) des de PYMELEGAL. L’accés a la formació en línia és estrictament privat. La transmissió de les dades d’accés (nom d’usuari/contrasenya) a un tercer està estrictament prohibida. El Client/Alumne accepta no donar, sota cap circumstància, ja sigui de manera gratuïta o per una tarifa, l’accés a tercers sigui quina sigui la manera. Si el client és una empresa i si l’alumne deixa l’empresa, el client es compromet a desactivar el seu compte, o posar-se en contacte amb PYMELEGAL per eliminar perfils obsolets.

El Client/Alumne accepta seguir la capacitació amb diligència. Com a part de l’avaluació, amb el fi de completar la formació, el Client/Alumne accepta expressament no beneficiar-se de cap ajuda o assistència de qualsevol altra persona. De la mateixa manera, PYMELEGAL demana a cada Client/Alumne que es comprometi a aquest fet abans de cada tasca.

El Client, al crear un perfil de Client/Alumne al lloc web, es compromet expressament a pagar qualsevol registre iniciat pel Client/Alumne designat.

VII.- VALIDACIÓ DE LA FORMACIÓ

La formació es valida quan l’estudiant ha superat tots els tests d’avaluació que se li presenten en el desenvolupament del curs. En aquest cas, s’enviarà al Client/Alumne un diploma de validació dels coneixements adquirits.

VIII.- DURADA I VIGÈNCIA

La durada d’aquest acord serà indefinida, i l’accés al curs serà el que estipuli el propi curs quan es contracti i es faci efectiu el pagament, sempre comptant a partir de la data de contractació per part del client. Durant el temps de durada del curs, el Client/Alumne rebrà un avís a la meitat del curs, a través del correu electrònic, per a saber el temps que li resta per a la  terminació/desactivació del curs.

IX.- NULITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals de servei fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no feta constar.

X.- RECLAMACIONS

Qualsevol reclamació que l’Usuari/Alumne consideri oportuna serà atesa a la menor brevetat possible, podent-se realitzar a les següents adreces de contacte:

Postal: PYMELEGAL, S.L., Avda. Diagonal, 363 – 2n 1ª A – 08037 Barcelona
Telèfon: 93 737 64 01
Mail: [email protected]

En cas de reclamació o disputa de qualsevol naturalesa, PYMELEGAL, S.L. i l’Usuari/Alumne es comprometen a intentar resoldre la queixa o conflicte amigablement.

RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA (ONLINE DISPUTE RESOLUTION)

Conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per la resolució de conflictes online entre l’USUARI i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d’un tercer, anomenat Organisme de Resolució de Litigis, que actua d’intermediari entre ambdós. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb ambdues parts per aconseguir un acord, podent finalment suggerir i/o imposar una solució al conflicte. Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XI.- FORÇA MAJOR

PYMELEGAL, S.L. no serà responsable de qualsevol incompliment degut a circumstàncies imprevistes o per causes fora del control de PYMELEGAL, S.L., incloent, però no limitat, als casos de força major, disturbis, embargaments, actes d’autoritats civils o militars, incendis, inundacions, accidents, vagues, tancaments patronals o, l’escassetat de transport, instal·lacions, combustible, energia, mà d’obra o materials. En cas de demora, PYMELEGAL, S.L. pot ser excusada de les prestacions, en la mesura en què es retardi o impedeixi per aquestes causes, i durant tot el període de temps en qüestió.

XII. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els continguts de la nostra formació i publicacions de la nostra web – articles, posts, pàgines, textos, vídeos, tutorials, podcasts, imatges, gràfics, infografies, etc. – estan subjectes a drets d’autor i propietat intel·lectual, dels quals PYMELEGAL és el titular. En cap cas es transmetran o cediran aquests drets sense el seu consentiment previ, explícit i per escrit. No es podran reproduir, difondre, vendre, distribuir ni usar amb fins comercials o no.

Tot el contingut que aparegui a les nostres formacions, els drets d’autor i propietat intel·lectual dels quals siguin d’un tercer, estaran degudament senyalats. S’exclou expressament en aquestes CGC tota transferència de propietat de PYMELEGAL cap a l’Usuari/Alumne.

XIII. POLÍTICA DE PRIVACITAT (PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS)

 PYMELEGAL, S.L.  és el Responsable del Tractament de les dades personals del Client/Alumne i informa que aquestes dades es tractaran de conformitat amb el disposat en el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), pel que es facilita la següent informació del tractament:

Fi del tractament: Subministrament de formació a distància mitjançant la plataforma PYMELEGAL .

Tractament de les dades: A més de les dades recopilades al formulari d’alta, el sistema podrà registrar altres dades que permetran oferir al Client/Alumne eines importants per oferir un servei de qualitat com són les dades d’inici de sessió, temps de connexió dels alumnes, etc.

PYMELEGAL  utilitza un sistema de pagament segur per a protegir la informació de pagament del Client/Alumne i garanteix que mai recopila o accedeix a la informació de pagament.

Operacions previstes de tractament:

 • Enviaments d’avisos importants, com les comunicacions sobre les compres i canvis en els termes, condicions i polítiques de PYMELEGAL . Degut a què aquesta informació és imprescindible per a la seva interacció amb el prestador , el Client/Alumne no pot optar per no rebre aquestes comunicacions.
 • Remissió de comunicacions comercials relacionades amb nous cursos i novetats per mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre medi electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials (si així ho hagués autoritzat).
 • Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada pel Client/Alumne a través de qualsevol de les vies de contacte que es posen a la seva disposició.
 • Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.

Criteris de conservació de les dades: Es conservaran mentre existeixi un interès mutu per a mantenir el fi del tractament i, quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb les mesures de seguretat adequades per a garantir la destrucció de les dades.

Comunicació de les dades: No es revelaran dades personals a tercers com a destinataris, excepte si és imprescindible per llei, processos legals, litigis i/o sol·licituds d’autoritats públiques i governamentals dins o fora del seu país de residència, seguretat nacional o altres temes d’importància pública. Així mateix, la formació es realitza a través de la plataforma PODIA LABS INC, amb contracte d’Encarregat del Tractament signat entre PYMELEGAL i PODIA. Pot consultar la política de privacitat i l’acord de confidencialitat signat entre ambdós en aquestes pàgines: https://www.podia.com/privacyhttps://www.podia.com/dpa.

Drets que assisteixen al Client/Alumne

 • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament efectuat fins aquest moment.
 • Dret d’accés, rectificació i supressió de les seves dades i, de limitació o oposició al seu tractament.
 • Dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control (www.aepd.es ) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.
 • Per a poder exercir els seus drets, adreci’s a: https://www.pymelegal.es/ca/politica-de-privacitat

Caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada pel Client/Alumne

El Client/Alumne garanteix que les dades personals facilitades a PYMELEGAL són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes. En cas que no es facilitin totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

Mesures de seguretat

Que de conformitat amb el disposat a les normatives vigents en protecció de dades personals, PYMELEGAL  està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD/LSSICE per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, per les quals són tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb el Client/Alumne i adequades, pertinents i limitades al necessari en relació amb els fins per als que són tractades.

PYMELEGAL  garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableix el RGPD amb el fi de protegir els drets i llibertats dels Clients/Alumnes, i els ha comunicat la informació adequada per a què puguin exercir-los.

PYMELEGAL utilitza la tecnologia actual estàndard per a mantenir la confidencialitat i protegir la informació personal del Client/Alumne i ha pres les degudes precaucions per a salvaguardar la informació contra pèrdua, robatori i ús indegut, així com contra l’accés i divulgació no autoritzats.

PYMELEGAL està sotmesa a avaluacions periòdiques de seguretat amb el fi de millorar la seva seguretat. Però, no pot garantir que la informació del Client/Alumne es mantindrà fora de perill d’accessos no autoritzats. Com a resultat, PYMELEGAL  no serà responsable o legalment responsable de cap pèrdua de la privacitat, revelació d’informació, dany o perjudici que poguessin derivar-se d’aquesta intrusió.

Actualitzacions de la Política de Privacitat

PYMELEGAL pot actualitzar la seva Política de Privacitat quan ho precisi. Quan PYMELEGAL  canviï la seva política de privacitat significativament es publicarà un avís al lloc web, junt amb la seva actualització.

XIV.- SUSPENSIÓ O RESCISSIÓ DEL CONTRACTE

PYMELEGAL podrà, sense previ avís, suspendre o acabar l’accés dels Clients/Alumnes als seus serveis i la formació, en la seva totalitat o en part, per qualsevol raó vàlida, incloent, sense limitacions, quan:

 • El Client/Alumne no compleixi o segueixi qualsevol de les obligacions establertes en aquest document o qualsevol disposició legal, llicència, reglament, directiva, codi de pràctiques o polítiques d’ús aplicables.
 • Si per qualsevol raó PYMELEGALsuspèn o discontinua el servei o no pot proporcionar un Servei (o qualsevol part del mateix) per al Client/Alumne.
 • Quan PYMELEGAL exerceixi qualsevol dels seus drets o facultats sota aquesta Clàusula. Tal exercici no perjudicarà ni afectarà l’exercici de qualsevol altre dret, facultat o recurs que pugui estar a disposició de PYMELEGAL.

XV.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El prestador i l’usuari, acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes Condicions, als Jutjats i Tribunals del domicili del prestador (si no és considerat com a consumidor a efectes del TRLGDCU) o de l’usuari (si és considerat com a consumidor a efectes del TRLGDCU).

ADHESIÓ A CONFIANZA ONLINE: La nostra entitat es troba adherida a Confianza Online (associació sense ànim de lucre), inscrita al Registre Nacional d’Associacions, Grup 1, Secció 1, número nacional 594400, CIF G85804011, Carrer La Palma, 59, baix A, 28015, Madrid (España), telèfon (+34) 91 309 13 47 i fax (+34) 91 402 83 39 (www.confianzaonline.es). Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola.

Així mateix, en compliment del disposat a la Llei de Resolució Alternativa de Litigis, informem als consumidors que, com a entitat adherida i en els termes del Codi Ètic, els usuaris podran acudir a Confianza Online per a la resolució alternativa d’eventuals controvèrsies (https://www.confianzaonline.es/consumidores/como-reclamar/formulario-reclamaciones/). Si aquestes es refereixen a transaccions electròniques amb consumidors, o sobre protecció de dades quan estiguin relacionades amb aquest àmbit, les reclamacions seran resoltes pel Comitè de Mediació de Confianza Online, acreditat per a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum. Si les reclamacions versen sobre publicitat digital, o sobre protecció de dades relacionada amb aquest àmbit, seran sotmeses al Jurat de la Publicitat d’AUTOCONTROL.

A més, li recordem que pot accedir a la plataforma de resolució de litigis en línia de la Unió Europea seguint aquest enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.

XVI.- COMENTARIS I SUGGERIMENTS

Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Li preguem que ens enviï tals comentaris i suggeriments a través del nostre formulari de contacte.

A més, tenim fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris. Pot sol·licitar-los trucant al telèfon d’Atenció al Client 937376401 o a través del nostre formulari de contacte.