Preguntes freqüents (FAQs)

Què es pot registrar com a marca?

Pot ser objecte de marca tot signe susceptible de representació gràfica. Aquests signes poden ser:

 • Les paraules o combinacions de paraules, incloses les que serveixen per identificar les persones.
 • Les imatges, figures, símbols i gràfics.- Les lletres, les xifres i les seves combinacions.
 • Les formes tridimensionals entre les quals s’inclouen els embolcalls, els envasos, la forma del producte o la seva presentació.
 • Els sons.
 • Qualsevol combinació dels signes esmentats.

Per contra, NO podran ser objecte de marca:

 • Signes no susceptibles de representació gràfica.
 • Signes genèrics i específics (p.e. marca “xocolata” per distingir xocolata, o marca “aigua” per a aigua embotellada)
 • Signes que descriguin qualitat, quantitat, destinació, valor … Dels productes o serveis. (P.e. “The Yoga Center”, “maduixes de maig”, “garantia de qualitat”).
 • Formes tridimensionals que vinguin imposades per la naturalesa del propi producte (p.e. dibuix d’un plàtan per distingir plàtans).
 • Signes contraris a la llei, a l’ordre públic o als bons costums (p.e. paraules sexistes, malsonants).
 • Signes que puguin induir al públic a error (p.e. marca “oleaoliva” per a olis).
 • Signes que reprodueixin o imitin els escuts, banderes i emblemes municipals, provincials, de les comunitats autònomes, de l’Estat espanyol i d’altres estats llevat que hi hagi la deguda autorització.

El registre de la marca és l’única manera que tenen els propietaris de la marca en qüestió, de garantir el ple i exclusiu dret d’ús sobre aquesta, evitant usos malintencionats per part de tercers.

Què són les classes dels productes i serveis?

Hi ha 45 classes i a cadascuna d’elles li correspon un grup de productes o serveis. Quan es diposita una marca cal especificar els productes o serveis d’interès i saber a quina classe pertanyen per poder pagar les taxes corresponents i procedir al registre.

Quant dura el registre d’una marca?

En general, les marques es concedeixen per deu anys des de la data de la sol·licitud. Es pot renovar indefinidament per períodes successius de deu anys. Els drets que confereix una marca es limiten al territori en el qual va ser registrada.

Què és l’avaluació prèvia?

Estudiar la viabilitat de la seva protecció i adequació a mercat, així com dur a terme una recerca prèvia per detectar l’existència de marques anteriors, que puguin suposar un obstacle per a la nova sol·licitud.

PymeLegal li ofereix de forma totalment gratuïta una avaluació prèvia de la seva marca a través del següent enllaç.

Estic protegit des del moment de presentació de la sol·licitud?

Sí, la marca està protegida des del moment en què es diposita la sol·licitud. No obstant això, només es podrà fer valer davant de tercers a partir de la publicació de la concessió. No obstant això, la sol·licitud de marca confereix a titular, des de la data de publicació, una protecció provisional consistent en el dret a exigir una indemnització raonable i adequada a les circumstàncies. Si finalment la marca no es concedeix, es consideraria com si aquesta marca no hagués existit mai.

Qui pot presentar oposició contra la meva sol·licitud de marca?

Qualsevol persona que es consideri perjudicada podrà oposar-se al registre de la marca, invocant les prohibicions previstes en la Llei de Marques (ex. Titulars de marques anteriors idèntiques o similars registrades o utilitzades per classes idèntiques o afins …).

Quant de temps passa abans que la marca sigui registrada?

A Espanya, la Llei de Marques estableix un termini màxim per a la resolució de procediment de registre de marques. En concret per a la concessió de marques i noms comercials el termini màxim de resolució és de 12 mesos si la sol·licitud no té cap suspensió ni oposició. D’existir, el termini seria de 20 mesos.

No obstant això, l’Oficina Espanyola de Patents i Marques resol abans amb caràcter general, en 5 o 6 mesos en moltes ocasions.

Puc estendre la meva marca a altres països?

Sí, pots estendre la teva marca a altres països quan tu vulguis, si bé hauràs de tenir en compte que, sempre que no reivindiques el dret de prioritat, la marca tindrà com a data de sol·licitud, la data de presentació de la sol·licitud davant l’Oficina de Marques de país d’interès.

La protecció a l’estranger es pot obtenir sol·licitant la marca directament país per país, mitjançant la sol·licitud de marca Internacional (Conveni format per 98 països) o mitjançant sol·licitud de marca de la Unió Europea (28 països).

Què és el dret de prioritat?

El dret de prioritat és la possibilitat de gaudir d’un termini de sis mesos durant el qual, si es presentés una segona sol·licitud, idèntica en un altre país seria possible reconèixer a les dues, a tots els efectes, la data de presentació de la primera sol·licitud.

És suficient haver registrat un domini d’internet per tenir l’exclusiva sobre aquest nom?

No, més aviat és insuficient. Només si ets titular d’una marca registrada pots impedir que altres facin ús de la mateixa per a productes o serveis del teu mateix sector.

Puc recuperar un domini que ha registrat un tercer i que afecta la meva marca?

Sí. Hi ha diverses línies d’actuació per intentar recuperar-lo. Us ho expliquem aquí: Com recuperar el teu domini d’Internet en cas de robatori o abús?

Donada la naturalesa en línia de la nostra plataforma algunes millores i canvis poden afectar el funcionament del programa, per recarregar les configuracions més actualitzades els recomanem que accedeixin a la configuració del seu navegador per buidar la memòria cau del navegador. Instruccions per buidar la memòria cau del navegador:

Firefox

Cliqui en les tres ratlles horitzontals de la part superior dreta del navegador
opcions
Privadesa i seguretat en el menú de l’esquerra
Cercar l’apartat “Contingut web a la memòria cau”
Clicar a “Netejar ara”
Dins de “Dades del lloc” clicar a “Netejar totes les dades”


Chrome

Cliqui en els tres punts de la cantonada superior dreta del navegador
configuració
configuració avançada
Privadesa i dins del bloc privacitat l’últim punt “Elimina dades de navegació”
Accedir a la pestanya Configuració avançada
Verificar està seleccionada l’opció “Arxius i imatges emmagatzemats en memòria cau”
Cliqueu a eliminar les dades


Safari

Cliqui a la roda dentada situada a la part superior dreta
Seleccioneu Restaurar Safari
A la finestra que s’obre, marqui les caselles Buidar memòria cau i suprimeix les galetes.
Feu clic al botó Restaura
Reinicieu el navegador.