Servei de Delegat de Protecció de Dades
(DPD-DPO)

La figura del Delegat de Protecció de Dades (DPD) o Data Protection Officer (DPO) és una de les figures clau del RGPD i constitueix un garant de compliment de la normativa a les empreses.

El DPD haurà de comptar amb coneixements especialitzats en dret sobre protecció de dades i actuar de manera independent dins de l’entitat.

Quan és necessari nomenar a un Delegat de Protecció de Dades (DPD-DPO)?

L’RGPD estableix els casos en què és necessari nomenar un DPD:

1

Autoritats o organismes públics.

2

Quan l’activitat del responsable requereixi una observació habitual i sistemàtica d’interessats a gran escala.

3

Quan l’activitat del responsable consisteixi en el tractament a gran escala de categories especials de dades.

A més, l’LOPDGDD amplia supòsits i afegeix, com obligats al nomenament d’aquesta figura, a col·legis professionals, centres escolars, entitats financeres de crèdit, companyies asseguradores, distribuïdores d’energia elèctrica i gas, centres sanitaris, empreses de seguretat privada, entre altres supòsits.

Quines funcions realitza el Delegat de Protecció de Dades (DPD-DPO)?

Com a funcions del Delegat de Protecció de Dades es troben:

Informar i assessorar al responsable o encarregat de tractament i als empleats que s’ocupen del tractament sobre les seves obligacions en matèria de protecció de dades.

Supervisar el compliment del disposat a l’RGPD i altra normativa sobre protecció de dades.

Assignació de responsabilitats, conscienciació i formació del personal autoritzat al tractament de les dades de l’entitat.

Realització d’auditories de control.

Assessorar respecte a la realització de l’avaluació d’impacte.

Cooperar amb l’autoritat de control i ser el punt de contacte entre aquesta i l’entitat.

Proporcionar suport en la gestió de les bretxes de seguretat.

Atendre als interessats que es posin en contacte amb el DPD.

Servei DPD PymeLegal

A l’equip de PymeLegal comptem amb Delegats de Protecció de Dades certificats segons l’Esquema de Certificació de l’AEPD i ENAC i oferim dues modalitats de servei:

Suport al DPD intern

L’empresa nomena a un DPD (personal intern) a qui li oferim el nostre suport legal i tècnic per a dur a terme les seves funcions.

PymeLegal com a DPD (externalització del servei)

Ens designem davant l’AEPD com els DPD oficials de l’empresa i gestionem de manera integral les funcions d’aquesta figura així com els protocols establerts.

Necessites un Delegat de Protecció de Dades o tens dubtes de si la teva organització ha de comptar amb aquesta figura?

Compta amb nosaltres.

RESPONSABLE TRACTAMENT: PYMELEGAL, S.L.
FINALITAT:
1. Respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’usuari.
2. Enviar-te notícies relacionades amb la privacitat, el dret digital i la propietat intel·lectual i industrial a través del mail, en cas de tenir el teu consentiment.
LEGITIMACIÓConsentiment de l’interessat.
CESSIONS I TRANSFERÈNCIES: No més es preveuen les cessions per obligació legal o requeriment judicial i, en cas d’acceptació dels enviaments comercials aquests es realitzaran via Mailchimp (empresa del grup Intuit, Inc.), ubicada a EE.UU.
DRETSAccés, rectificació, supressió, oposició, limitació, portabilitat, revocació del consentiment. Si consideres que el tractament de les teves dades no s’ajusta a la normativa, pots acudir a l’Autoritat de Control (www.aepd.es).
INFORMACIÓ ADDICIONAL: Consultar la nostra política de privacitat.